Tom van Boekholt

Tom van Boekholt

Raad van Ouderen - 12 aanbevelingen voor verminderen eenzaamheid

Wat maakt het leven zinvol? Dat is een belangrijke vraag om te stellen bij het aanpakken van eenzaamheid. Want eenzaamheid onder ouderen is een veelvoorkomend probleem. Werken aan zingeving kan daar - als oplossing - een belangrijke rol in spelen.

26-11-2019

Maar hoe zorg je er als samenleving voor dat zingevingsvragen en -activiteiten laagdrempeliger en toegankelijk worden zodat ouderen zich daadwerkelijk minder eenzaam voelen? Die vraag stelde het ministerie van VWS aan de Raad van Ouderen. Zij kwamen met een advies dat bestaat uit 12 aanbevelingen.

Wat is zingeving?

Veel ouderen zijn zich niet bewust van wat hun leven zinvol maakt, schrijft de Raad van Ouderen in het advies aan minister De Jonge. Een gebrek aan zingeving heeft vaak met eenzaamheid te maken. Mensen worden minder vitaal en mobiel naarmate ze ouder worden. Ze krijgen soms het gevoel niet meer bij de veranderende samenleving te horen, een gevoel van ‘nutteloosheid’.

De Raad van Ouderen vroeg aan zijn achterban wat hun leven zinvol maakt. Veel ouderen noemen zaken als het geven van mantelzorg, vrijwilligerswerk doen, blijven meedoen in de samenleving of iets achterlaten voor volgende generaties.

Voorbereiden op ouder worden

De Raad van Ouderen schrijft dat niet iedereen de juiste woorden kan vinden voor wat een zinvol leven is. Veel ouderen bereiden zich onvoldoende voor op het ouder worden. ‘Als mensen zich beter realiseren dat het onvermijdelijk is dat familie en vrienden gaan wegvallen en de mobiliteit op termijn vermindert, kunnen zij investeren in contacten dicht bij huis. Maar ook moet je je realiseren dat het leven uiteindelijk stiller wordt en je misschien met eenzaamheid moet leren omgaan en je ermee moet verzoenen,’ schrijft de Raad. 

Aanbevelingen voor meer zingeving

  • Heb aandacht voor het individu en biedt geen panklare oplossingen aan met de verwachting dat zij bij iedereen helpen.
  • Er zijn veel campagnes nodig over de realiteit van het ouder worden en de voorbereiding hierop.
  • Zorg in het onderwijs en de opvoeding voor meer aandacht voor persoonsontwikkeling en burgerschap.
  • Ook in de opleiding en nascholing van huisartsen en andere professionals zou meer aandacht moeten komen voor zingeving.
  • Buurtprojecten, een goede inrichting van de openbare ruimte, meer woonvormen voor gelijkgestemden en het gebruik en de toegankelijkheid van techniek en ICT bevorderen betekenisvol contact en zin in leven.
  • Extra aandacht is nodig voor onder meer (ex-)mantelzorgers, migrantenouderen en ouderen met dementie.

Bekijk alle 12 aanbevelingen in het rapport.

Download het rapport

Wat is de Raad van Ouderen?

De Raad van Ouderen brengt advies uit aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema's. De Raad is op 11 oktober 2018 geïnstalleerd en bestaat uit ouderen die ook actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken.

Lees meer over de Raad van Ouderen op BeterOud.nl

Meer informatie? Neem contact op met:

MarjanSenior kennisnetwerker
Marjan
Hurkmans
Senior kennisnetwerker m.hurkmans@vilans.nl 06 22 81 06 85
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl