Interview - 2 terugkerende factoren voor succesvolle implementatie eHealth

Toepassing van zorgtechnologie kan grote voordelen hebben voor cliënten en zorgaanbieders. Wél moet aan voorwaarden worden voldaan om tot een succesvolle implementatie te komen. Adviseur John Rietman ondersteunt vanuit de Innovatie-impuls gehandicaptenzorg zorgaanbieders hierbij en vertelt hierover in vakblad ICT&health.

25-02-2020

Auteur: Frank van Wijck

De Innovatie-impuls is onderdeel van het VWS-programmma Volwaardig leven en wordt uitgevoerd door Vilans en Academy Het Dorp. Het is gericht op de implementatie van bestaande technologische oplossingen die in de ogen van cliënten of naasten echt waarde toevoegt en hen ondersteunt. John Rietman is adviseur van de Innovatie-impuls gehandicaptenzorg. ‘Er zijn twee sleutelfactoren voor succesvolle implementatie van zorgtechnologie,’ stelt Rietman:

  1. Waarde
  2. Voorwaarden 

Oplossingen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen

john-rietmanHij legt uit: ‘Oplossingen moeten waarde toevoegen in die zin dat ze cliënten, medewerkers en vrijwilligers voordeel opleveren of nadelen voor ze oplossen. En dat vraagt allereerst vraagverheldering samen met cliënten, naasten en medewerkers. Vervolgens moeten die oplossingen aan bepaalde voorwaarden voldoen: ze moeten technologisch goed zijn, bruikbaar en betaalbaar en de context moet meewerken. Slimme sensoren in een woonvorm vragen bijvoorbeeld om voldoende wifi-dekking. Maar de grootste uitdaging is natuurlijk om van de inzet van zorgtechnologie iets gewoons te maken dat ook gebruikt wordt.’

Beeldmateriaal: APA Foto

Leren van en met elkaar

Rietman is een van de adviseurs die vanuit Vilans en Academy Het Dorp - in het kader van de Innovatie-impuls - zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg ondersteunen bij de implementatie van zorgtechnologie. ‘Dit programma hanteert een programmatische aanpak waarin organisaties leren hoe je op een duurzame manier bewezen zorgtechnologie implementeert’, vertelt hij. ‘Dit is ook het mooie van het programma: zorgorganisaties leren van en met elkaar en weten elkaar te vinden op gemeenschappelijke vraagstukken.’

Gebruik maken van bestaande hulpmiddelen

Zelf heeft Rietman goede ervaringen met het gebruik van een Implementatiewijzer. ‘Dit hulpmiddel benoemt de condities om de implementatie tot een succes te maken, plus alle risico’s die dit in de weg staan’, legt hij uit. ‘Aan al die condities koppel ik mensen die er een verantwoordelijke rol in vervullen: de ICT-medewerker voor de wifi, de afdeling Opleiding voor het trainen van de digitale vaardigheid van de medewerkers en het management voor de financiering. Zo’n Implementatiewijzer is een levend document. Na de implementatie kan de zorgaanbieder er nog steeds gebruik van maken, om te evalueren of alles werkt zoals het hoort.’

Mensen meenemen in verandering

Rietman zegt dat zorgaanbieders enthousiast reageren op de ondersteuning die de Innovatie-impuls hun biedt in het implementeren van zorgtechnologie. ‘Wat ik er heel goed aan vind is dat de waarde duidelijk het uitgangspunt is’, vertelt hij. ‘De Innovatie-impuls gaat uit van het perspectief van de cliënt en zijn naaste. Mensen zijn alleen bereid zorgtechnologie te omarmen als ze zien dat die hen echt iets biedt en als ook is voldaan aan de voorwaarden om daar optimaal gebruik van te kunnen maken. De Innovatie-impuls helpt daarbij door zorgaanbieders praktische ondersteuning te bieden in dit proces. En die blijkt ook wel nodig, want er komt echt wel wat bij kijken: het vraagt om gedragsverandering van professionals en cliënten en om aanpassing van werkprocessen. Om dat te bewerkstelligen, moet je er iemand voor vrijmaken die weet hoe je mensen daarin meeneemt en die veranderkundige expertise heeft.’

De Innovatie-impuls gaat uit van het perspectief van de cliënt en zijn naaste.

De afdeling ICT kan daarbij een ondersteunende rol vervullen, door mee te denken vanuit het technologisch perspectief. ‘Een heel mooi voorbeeld van die ondersteunende rol zag ik bij een zorgaanbieder die slimme sensoren wilde toepassen om cliënten meer bewegingsvrijheid te geven’, vertelt Rietman. ‘De coördinator van de ICT-afdeling stelde een document op over de zaken die vanuit ICT-perspectief op orde moesten zijn om tot een succesvolle implementatie te komen én voor de praktijksituatie in het verlengde daarvan. Hij heeft zich ook maximaal ingespannen om alle dingen te regelen waarvoor zijn afdeling verantwoordelijk is. Gelukkig zien we die betrokkenheid steeds vaker.’

ICT moet klaar zijn voor de toekomst

Hoewel de ICT hierbij ondersteunend is, is het wel belangrijk dat die klaar is voor de toekomst, vertelt Rietman. ‘In de zorg is de ICT-inzet nu vooral gericht op verantwoording’, zegt hij. ‘Deze zou meer gericht moeten zijn op het creëren van waarde voor de cliënt en het faciliteren van samenwerking. Samenwerking tussen zorgaanbieders biedt de gelegenheid om data te verzamelen en te analyseren. Dit geeft meer inzicht in welke zorgtechnologie in welke situatie waardevol is voor de ondersteuning van cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Het kan ook informatie bieden over de waarde van zorgtechnologie voor preventie, bijvoorbeeld om valincidenten te voorkomen.’

In de zorg is de ICT-inzet nu vooral gericht op verantwoording.

Implementatieteam

john-rietmanRietman zegt in de praktijk te zien dat de mensen die bij een zorgaanbieder worden vrijgemaakt voor de praktische invulling van de Innovatie-impuls er heel goed in slagen alle mensen om zich heen te verzamelen die nodig zijn om die Innovatie-impuls tot een succes te maken. Hij zegt: ‘Denk hierbij niet alleen aan de afdeling ICT, maar ook aan de afdeling Inkoop of aan de verantwoordelijke voor het vastgoed, als aanpassingen in het gebouw nodig zijn voor bijvoorbeeld de wifi-verbinding. Tezamen vormen zij wat ik het implementatieteam noem. Samen krijg je de klus voor elkaar. En de Innovatie-impuls helpt je als zorgaanbieder hierbij. Je wordt ondersteund door adviseurs die je helpen je gedachten te ordenen en die kritisch naar je processen kijken. Dat is een unieke kans en gelukkig zie ik dat er ook goed gebruik van wordt gemaakt.’

Volwaardig leven

De Innovatie-impuls gehandicaptenzorg is onderdeel van het programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport (VWS) en wordt uitgevoerd door Vilans en Academy Het Dorp. De Innovatie-impuls is gericht op de implementatie van bestaande technologische oplossingen die in de ogen van cliënten of naasten echt waarde toevoegt en hen ondersteunt.

Meer informatie? Neem contact op met:

MarjanSenior kennisnetwerker
Marjan
Hurkmans
Senior kennisnetwerker m.hurkmans@vilans.nl 06 22 81 06 85
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl