Barbara de Groen

Barbara de Groen

3 meest voorkomende samenwerkingsvormen tussen specialisten en sociale wijkteams

Veel gemeenten kiezen voor sociale (wijk)teams om integrale samenwerking tussen zorg en welzijn te realiseren. Wij hebben in een oriënterende studie de 3 meest voorkomende samenwerkingsvormen tussen specialisten en sociale wijkteams in gemeenten op een rij gezet.

09-06-2015

1. (Regionaal) expertiseteam

Een expertiseteam bestaat vaak uit een vaste groep mensen met verschillende specialistische vakkennis. Vaak betreft de groep een afspiegeling van de zorgaanbieders in de regio, waarbij ieder lid een bepaalde expertise vertegenwoordigt.

Deze groep mensen komt al dan niet op vaste momenten bij elkaar om gezamenlijk casuïstiek te bespreken en kennis over te dragen. Leden van het expertiseteam en het lokale team kennen elkaar goed, of leren elkaar goed kennen door de vaste samenstelling en frequente overlegmomenten. Er kan eventueel ook sprake zijn van digitale ontmoetingen.

2. Regionaal expertisenetwerk of pool

Een expertisenetwerk of expertisepool is een breed netwerk van verschillende deskundigen waar een lokaal team een beroep doet. Een expert of verschillende experts komen afhankelijk van de ondersteuningsvragen bijeen met (enkele) leden van het wijkteam om een advies uit te brengen. Er kan ook sprake zijn van digitaal of telefonisch contact.

3. De triagemedewerker

Op enkele plekken werkt men met een triagemedewerker die als schakel optreedt tussen lokale teams en experts. De triagemedewerker fungeert als poortwachter die de ondersteuningsvraag vanuit de lokale teams beoordeelt en de vervolgstappen bepaalt. De triagemedewerker kan het lokaal teamlid direct helpen door hem of haar de juiste vragen te stellen.

Soms verwijst de triagemedewerker het teamlid direct door naar een expert die de ondersteuningsvraag beantwoordt. In andere gevallen, als de ondersteuningsvraag van dien aard is dat meerdere expertises nodig zijn om de vraag te beantwoorden, wordt er een multidisciplinair overleg gepland. In dat geval organiseert de triagemedewerker een multidisciplinair overleg met de bij de vraag passende experts.

Meer informatie over sociale wijkteams

Meer informatie? Neem contact op met:

BarbaraSenior adviseur
Barbara
de Groen
Senior adviseur b.degroen@vilans.nl 06 22 81 06 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl