Else Stapersma

Else Stapersma

3 tips voor verbetering van palliatieve zorg bij dementie

Bij mensen met dementie heersen gevoelens van angst, onrust en afhankelijkheid. Palliatieve zorg voor mensen met dementie is anders dan bijvoorbeeld voor mensen met kanker. Zij hebben andere zorgvragen. Een waardevolle eerste stap is om palliatieve zorg voor hen goed te koppelen aan hun specifieke situatie.

04-05-2015

In de handreiking ‘' beschrijven we acties om aan de slag te gaan met de verbinding van een palliatieve keten en dementieketen. Zodoende verbetert de palliatieve zorg voor mensen met dementie. Dit kan aan de hand van de volgende 3 tips.

1. Organiseer samenwerking tussen casemanagers dementie en casemanagers palliatieve zorg

Bijvoorbeeld door de mogelijkheid voor consultatie of onderlinge deskundigheidsbevordering. De casemanager dementie en casemanager palliatieve zorg hebben ieder gespecialiseerde kennis en competenties op het gebied van palliatieve zorg of dementie. Wanneer bij een casus de kennis op één van de gebieden ontbreekt, kunnen ze elkaar consulteren om die kennis aan te vullen. Op het juiste moment worden de juiste competenties ingebracht wat bijdraagt aan de optimalisering van de zorg voor de cliënt.

2. Biedt zorgmedewerkers casuïstiekbesprekingen aan

Biedt actuele casussen rond palliatieve zorg bij dementie aan een mix van medewerkers uit de verschillende sectoren aan. Hierdoor leren ze van elkaar en voeden ze zich met kennis om in te zetten in de praktijk.

3. Bespreek met hospices welke mogelijkheden en benodigdheden er nodig zijn voor opname van mensen met dementie

Ook mensen met dementie hebben soms de wens om te overlijden in een hospices. Niet alle hospices zijn toegerust om mensen met dementie op te nemen, bijvoorbeeld doordat kennis over dementie bij de medewerkers ontbreekt of de fysieke ruimte is er niet op ingericht. Door de mogelijkheden en benodigdheden met de hospices te bespreken wordt de eerste stap voor de realisatie van opname van mensen met dementie gezet.

Meer weten over palliatieve zorg bij dementie?

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl