320 burgerinitiatieven in de zorg in kaart gebracht

Een nieuwe landkaart is beschikbaar gesteld met een overzicht van de burgerinitiatieven in zorg, welzijn en wonen in ons land. De kaart maakt de spreiding en opkomst van burgerinitiatieven inzichtelijk.

15-12-2016

Samen met Movisie en het landelijk netwerk ‘Nederland Zorg Voor Elkaar’ hebben we eerdere inventarisaties aangevuld en zijn er 210 nieuwe initiatieven bijgekomen. De kaart telt 320 burgerinitiatieven gericht op zorg, welzijn en wonen. Met deze derde meting signaleren we een duidelijke toenemende trend.

Stijgend aantal burgerinitiatieven geïnventariseerd

Er is een toename van 210 initiatieven ten opzichte van de . 'Dit wil niet zeggen dat er in twee jaar 210 initiatieven zijn bijgekomen,' legt Floor de Jong, adviseur Innovatie en Onderzoek uit. Naast nieuwe initiatieven is de inventarisatie ook verrijkt met bestaande initiatieven bekend vanuit het netwerk ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’. Jan Snijders van ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’ geeft aan: 'We pretenderen nog steeds niet een volledig overzicht te hebben, maar een sterke groei is wel onmiskenbaar. De opkomst van burgerinitiatieven is een bottom-up proces en de diversiteit tussen initiatieven is groot. Maar we zijn er wel trots op om zo’n rijk beeld van initiatieven te kunnen presenteren.'

Bekijk de volledige kaart en lijst

Informatie op de kaart

Per initiatief kunt u de naam, de locatie en indien beschikbaar website van het initiatief terugvinden. In sommige gevallen wordt er verwezen naar een ouderenbond of dorps- of wijkraad, waar het initiatief aan verbonden is. Ook is, op basis van online beschikbare gegevens, de status van het initiatief toegekend. Het is interessant om de ontwikkeling van deze initiatieven de komende jaren te blijven volgen.

Groot gedeelte burgerinitiatieven nieuw opgericht

De vernieuwde kaart bevestigt de eerder gesignaleerde trend van een toename van initiatieven. Van 70 initiatieven die ook deelnamen aan de enquête omtrent ervaren knelpunten eerder dit jaar, blijkt dat deze voor het grootste deel in de afgelopen 5 jaar zijn opgericht. Sven Turnhout, expert lokaal organiseren: 'De provincies Friesland, Zeeland en Flevoland zijn ondervertegenwoordigd in de beweging van burgerinitiatieven gericht op zorg, welzijn en wonen. We komen graag in contact met regionale netwerken in die provincies om te onderzoeken of er inderdaad minder initiatieven zijn of dat het ons ontbreekt aan de juiste informatie over die gebieden.'

Meer informatie over burgerinitiatieven

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl