Else Stapersma

Else Stapersma

4 hulpmiddelen voor verbinden palliatieve zorg en dementie

Genezing van dementie is niet mogelijk. Mensen met dementie sterven dus door of in ieder geval met deze ziekte. Samenwerking tussen dementiezorg en palliatieve zorg is dus noodzakelijk. Bundeling van krachten en expertise verhoogt de kwaliteit van zorg, maar hoe doet u dit in de praktijk? Hoe verbetert u de samenwerking tussen dementieconsulenten en casemanagers palliatieve zorg? Of hoe maakt u een hospice geschikt voor mensen met dementie?

29-06-2015

De volgende hulpmiddelen geven antwoord op deze vragen en helpen dit toepasbaar maken in de praktijk. De regio’s Waardenland, Noord-Limburg, Rotterdam en Utrecht gingen aan de slag met het verbinden van de netwerken palliatieve zorg en dementie en ontwikkelden onderstaande tools.

1. Notitie palliatieve zorg

De notitie ‘Palliatieve zorg bij mensen met dementie. Samenwerking tussen dementieconsulenten en casemanagers palliatieve zorg’ beschrijft de factoren die een rol spelen in de samenwerking en de samenwerkingswerkwijze, en de doelstellingen van de samenwerking die zijn afgesproken tussen beide disciplines.

2. Modelrichtlijn hospice voor mensen met dementie

De richtlijn beschrijft wat nodig is om een persoon met dementie en een levensverwachting van minder dan 3 maanden, op een verantwoorde manier op te nemen in een hospice.

Download modelrichtlijn

4 hulpmiddelen voor verbinden palliatieve zorg en dementie

3. Verdiepingsmodule ‘Palliatieve zorg bij mensen met dementie’

Deze is ontwikkeld voor verzorgenden en verpleegkundigen die de bassischoling palliatieve zorg hebben gevolgd. In de basisscholing ligt het accent op de lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten van de palliatieve zorg. In deze module wordt aandacht besteed aan palliatieve zorg bij mensen met dementie.

Download verdiepingsmodule

4. Werkwijze

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase. In deze werkwijze wordt aan de hand van een stappenplan, de inzet van vrijwilligers voor bewoners in de terminale fase in het verzorgings- of verpleeghuis beschreven.

Download werkwijze

Handreiking

In de handreiking ‘' staan acties beschreven om aan de slag te gaan met verbinding van een palliatieve keten en dementieketen, om de palliatieve zorg voor mensen met dementie te verbeteren.

Meer informatie over palliatieve zorg en dementie

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl