Vera Hendrikse

Vera Hendrikse

4 ingrediënten voor werkplezier en werkgeluk in verpleeghuiszorg

Hoe draag je bij aan werkplezier en werkgeluk in de organisatie? In deze podcastserie gaat Noëlle Sant, kennismanager voor Waardigheid en trots, in gesprek over dit thema met inspirerende mensen uit de verpleeghuiszorg. Als eerste te gast is Monique Muselaers, eigenaar van twee kleinschalige wooninitiatieven voor mensen met dementie. 'Als ik denk aan werkgeluk, dan denk ik aan het volledig vergeten van de tijd.'

20-09-2021

Het beleven van werkplezier is volgens Muselaers nauw verbonden met een intrinsieke motivatie om de bewoner een mooie dag te bezorgen. Muselaers: ‘Werkplezier begint bij geluksmomenten zoeken, niet alleen voor mij maar voor iedereen om mij heen.’ Ook voor medewerkers geldt dat werkplezier vooral te maken heeft met de aandacht die er is voor de bewoners en hun welzijn. Muselaers: ‘Dat is de visie die we hebben en die je ook moet voelen om daar op die manier mee om te gaan.’ Op De Muzelaar en De Lindelaer wordt dan ook gewerkt volgens de 10 klantbeloften van Kwaliteit waarin welzijn van de bewoner centraal staat.

Als ik denk aan werkgeluk, dan denk ik aan het volledig vergeten van de tijd. Dan concentreer ik me op de mensen en op hetgeen ik mag maar vooral ook kan doen. Dat geeft mij zo’n zalig gevoel.

Aandacht voor elkaar

Aandacht hebben en zorgen voor elkaar is een ander belangrijk punt dat in de dagelijkse routine ingevlochten moet worden. Bijvoorbeeld door het invoeren van check-in- en check-out-momenten met het team.

Muselaers: ‘We bespreken bij de check-in hoe iedereen erbij zit en ook wat de wensen van de bewoners zijn. Hoe je die dag in je vel zit, is immers bepalend voor de zorg die je aan de bewoner kan geven. De ene keer checkt iemand in met ‘Ik heb er zin in, de zon schijnt, wat gaan we doen vandaag?, en de andere keer heeft iemand iets meegemaakt of speelt er iets in de privésfeer dat die persoon even wil delen. We kunnen dan bijvoorbeeld afspreken dat die persoon die dag even niet de medicatie uitdeelt, omdat hij of zij er mogelijk niet helemaal bij is met zijn hoofd.’

Bij de check-out bespreken we hoe de samenwerking was, of we dingen goed hebben afgestemd of dat er een calamiteit geweest is waar we even met elkaar over willen praten.

Ruimte

Iets dat hiermee samenhangt is de ruimte die medewerkers krijgen, maar ook moeten durven benutten. Monique: ‘Ik vergeet nooit een medewerker die 's ochtends nadat een bewoner gezegd had “mooi weer, ik wil fietsen”, direct zei: “ik pak de duofiets en ik ben weg”. Natuurlijk overleg je dat even met je collega, maar dat ze die ruimte durfde te nemen vind ik mooi!’

Waardering

En hoe laat je medewerkers zien en voelen dat ze gewaardeerd worden? Muselaers: ‘Ik hoop dat ik genoeg uitstraal en ook vertel dat ik apetrots ben op mijn medewerkers. Maar de waardering zit bovenal bij de bewoner die zegt, ‘ik heb zo genoten vanmiddag, ik vond het zo leuk die spelletjes’. En de waardering zit in de familie van bewoners die blijk van waardering geeft, op welke manier dan ook. Dat is echt wat medewerkers voelen.’

Beluister de podcast:

Waardigheid en Trots · Werkplezier en werkgeluk in de verpleeghuiszorg volgens Monique Muselaers
 

Bron: Waardigheid en trots

Meer informatie? Neem contact op met:

VeraOnline specialist
Vera
Hendrikse
Online specialist v.hendrikse@vilans.nl 06 15 37 83 31
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl