Cecil Scholten

Cecil Scholten

4 redenen om meer aandacht te besteden aan mantelzorgers

Een cliënt is vrijwel nooit alleen. Er is een partner, er zijn ouders of kinderen, familie en vrienden. Dit zijn mantelzorgers en voor uw cliënt zijn ze heel belangrijk. Of uw cliënt nu thuis woont of in een instelling of een paar dagen in het ziekenhuis ligt: een goede samenwerking met mantelzorgers is essentieel. Toch voelen mantelzorgers zich vaak niet gezien of gehoord. Ze missen ondersteuning, voelen zich overbelast of hebben behoefte aan advies.

24-02-2015

4 redenen om meer aandacht te besteden aan mantelzorgers

Daarom geven wij u 4 redenen om meer aandacht te besteden aan mantelzorgers en mantelzorg in het algemeen:

1. Wanneer mantelzorgers waardering krijgen, houden zij de zorg beter vol

Mantelzorgers vinden het fijn om erkend en gezien te worden. Dit heeft positieve gevolgen op hun motivatie en dit heeft weer zijn weerslag op het werk dat zij doen. Indirect neemt dit weer zorgen weg bij de zorgmedewerker.

2. Een goede samenwerking met mantelzorgers levert voordelen op voor de zorgmedewerker

Het succesvol onderhouden van een samenwerking tussen mantelzorger en zorgmedewerker levert voordelen op voor beide. Voor de zorgmedewerker betekent het dat de mantelzorger werk uit handen neemt. De zorgmedewerker kan zich vervolgens meer op werkzaamheden focussen die de mantelzorger niet mag of kan doen.

3. Kennis van de mantelzorger over een cliënt helpt de zorg passender te maken

Een mantelzorger weet vaak als geen ander wat de behoeften zijn van een cliënt. In nauw overleg met de zorgmedewerker kan dit tot beter passende zorg leiden. Dit levert uiteraard voordelen op voor de cliënt.

4. Kennis van de zorgmedewerker over een ziektebeeld helpt de mantelzorger betere zorg te verlenen

Dit punt heeft net als de meeste punten met goede samenwerking te maken. Wanneer de communicatie tussen de zorgmedewerker en mantelzorger goed is, leidt dit tot een betere behandeling van het ziektebeeld. De mantelzorger kan zijn zorg hierop aanpassen.

Meer weten over mantelzorg

Meer informatie? Neem contact op met:

CecilDirecteur Kennisnetwerken
Cecil
Scholten
Directeur Kennisnetwerken c.scholten@vilans.nl 06 22 81 08 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl