Tom van Boekholt Wouter van den Elsen

Tom van Boekholt

De 5 belangrijkste wijzigingen van wetsvoorstel BIG II

Het nieuwe wetsvoorstel Beroepen Individuele Gezondheidszorg, oftewel BIG II, is veel in het nieuws. Het wetsvoorstel maakt een nieuwe functie mogelijk, die van de regieverpleegkundige. Door de wet zal in de toekomst een duidelijker onderscheid zijn tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen.

13-08-2019

Volgens minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport zorgt BIG II ervoor dat verpleegkundigen beter worden ingezet op de taken waar ze voor zijn opgeleid en waar ze deskundig in zijn. Dit is nodig omdat de (toekomstige) zorgvraag complexer wordt, zo is te lezen in het wetsvoorstel.

Wat doet een regieverpleegkundige?

De regieverpleegkundige is verantwoordelijk voor het indiceren en organiseren van zorg in alle werkvelden, klinisch redeneren in complexe zorgsituaties en evidence based practice (gebaseerd op onderzoek) integreren in de uitvoering van de zorgverlening. Hbo-verpleegkundigen die ná 2012 zijn afgestudeerd kunnen volgens BIG II zich direct als regieverpleegkundige laten registreren. Hbo’ers die vóór 2012 hun opleiding hebben afgerond, mbo’ers én inservice-opgeleide verpleegkundigen moeten eerst slagen voor een toets of een aanvullende opleiding doen.

Wat zijn de 5 belangrijkste aanpassingen in BIG II? 

  1. Het beroep van regieverpleegkundige wordt opgenomen in artikel 3 van de Wet BIG. Artikel 3-beroepen hebben een wettelijk beschermde beroepstitel, moeten zich registreren in het BIG-register en vallen onder het tuchtrecht. 
  2. Het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige wordt geactualiseerd. Zo ontstaat er een duidelijker onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen.
  3. Nu geldt het opdoen van voldoende relevante werkervaring als eis voor herregistratie. Aan de herregistratie van BIG-beroepsbeoefenaars worden volgens het wetsvoorstel meer uitgebreide eisen gesteld. Het wetsvoorstel BIG II creëert een grondslag om nadere regels te stellen over deskundigheidsbevorderende activiteiten die een verpleegkundige moet verrichten om voor herregistratie in aanmerking te komen. Door aan dit soort activiteiten mee te doen toont hij of zij aan te voldoen aan de minimale eis voor het bijhouden van kennis en nieuwe ontwikkelingen binnen zijn of haar vakgebied. Op die manier blijft de kwaliteit van de beroepsuitoefening gewaarborgd en is de cliënt beschermd tegen onzorgvuldig handelen.
  4. Ook het deskundigheidsgebied van de apotheker wordt geactualiseerd. 
  5. Tot slot regelt het wetsvoorstel dat het Zorginstituut de taak krijgt om de Minister voor Medische Zorg en Sport te adviseren over het via de Wet BIG regelen van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg.

Bron: Rijksoverheid.nl

Meer informatie? Neem contact op met:

LiaAdviseur
Lia
Davelaar
Adviseur l.davelaar@vilans.nl 06 15 14 90 44
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl