Chantal Zuizewind

Chantal Zuizewind

5 opbrengsten van persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg is zorg afgestemd op de persoonlijke wensen en mogelijkheden van de patiënt. Ook helpt persoonsgerichte zorg mensen met een chronische ziekte beter omgaan met hun aandoening. Anders gezegd kunnen ze hun ziekte beter inpassen in het dagelijks leven.

26-05-2015

Wij ontwikkelden Het Huis van persoonsgerichte zorg. Dit is gebaseerd op 2 programma’s uit Engeland, House of Care en Co-creating Health. In 3 Britse regio’s werd met House of Care geëxperimenteerd. Het model vertrekt vanuit de eerste lijn, maar gaat uit van een systeembenadering die alle facetten raakt. Wij zetten voor u de belangrijkste opbrengsten op een rij.
 
1. Patiënten ervaren een betere kwaliteit van zorg en laten verandering in gedrag zien. Ze zijn onder andere vaker aanwezig op consulten en hebben een gezondere leefstijl.

2. Zorgverleners hebben een meer persoonsgerichte benadering in de interactie met patiënten en in de organisatie van het zorgproces.

3. Zorgverleners hebben meer werkplezier en werken beter samen in teams, onder andere omdat er meer overlegmomenten zijn tussen zorgverleners.

4. De organisatie is ondersteunend, onder andere door het faciliteren van langere consulten en het beter organiseren van het administratieve proces (door bijvoorbeeld het nabellen van patiënten ter herinnering aan gemaakte afspraken).

5. Ondanks de langere consulttijd zijn de projecten veelal kostenneutraal als gevolg van taakdelegatie. De inzet door de huisartsen is voor een groot deel vervangen door de inzet van praktijkondersteuners en praktijkassistentes.

Huis van persoonsgerichte zorg

Heeft u ook ervaringen met het in de praktijk brengen van persoonsgerichte zorg? Deel hieronder uw inzichten met ons en met anderen.

Meer informatie over persoonsgerichte zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

ChantalOnderzoeker
Chantal
Zuizewind
Onderzoeker c.zuizewind@vilans.nl 06 27 84 56 35
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl