Marjan Hurkmans

Marjan Hurkmans

5 tips om NAH bij kinderen en jongeren te signaleren

Met deze 5 tips kunt u niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen en jongeren signaleren en verwijzen naar passende zorg.

28-05-2014

1. Gebruik de NAH-in-beeld kaart

Op de voorzijde van de NAH-in-beeld kaart vindt u vragen die u kunt stellen aan ouders en andere betrokkenen voor het signaleren van niet-aangeboren hersenletsel. Op de achterzijde zijn mogelijke oorzaken van hersenletsel bij kinderen en jongeren weergegeven.

2. Neem een signaleringslijst af

Als een ouder of andere betrokkene bevestigend antwoord geeft op de vragen van de NAH-in-beeld kaart, neem dan de ‘Signaleringslijst voor kinderen en jongeren met NAH’ af om mogelijke gevolgen van hersenletsel verder in kaart te brengen. De uitkomsten op de vragenlijst helpen beslissen of doorverwijzing naar een specialist gewenst is, zoals een revalidatiearts.

3. Informeer bij het regionale hersenletselteam

Indien u op basis van de NAH-in-beeld kaart of de signaleringslijst een vermoeden heeft van NAH en de problemen staan de ontwikkeling van het kind of de jongere in de weg, verwijs dan naar een specialist in uw regio. Voor advies over beschikbare zorg in de regio kunt u terecht bij het regionale hersenletselteam.

4. Attendeer het gezin op mogelijkheden voor begeleiding

De gevolgen van het NAH treffen niet alleen het kind zelf, maar ook ouders, broertjes en zusjes, en andere familieleden. Sommige gezinnen lukt het zelf een nieuw evenwicht te vinden, andere gezinnen hebben begeleiding of behandeling nodig. In het hele land is NAH-specifieke gezinsbegeleiding beschikbaar, waarbij een begeleider met kennis van NAH in de thuissituatie komt na de ziekenhuis- en revalidatiefase.

5. Attendeer begeleiders in het onderwijs op het NAH-Onderwijsprotocol

In het onderwijs is de handelingsverlegenheid rondom het begeleiden van leerlingen met NAH vaak groot. In het NAH-Onderwijsprotocol vinden begeleiders en docenten handelingsadviezen bij de diverse gevolgen van NAH: hoe begeleiden zij een leerling die moeite heeft met het plannen en organiseren van zijn werk? En hoe kunnen zij een leerling het beste helpen als hij instructies steeds vergeet?

Meer informatie over NAH

Meer informatie? Neem contact op met:

MarjanSenior kennisnetwerker
Marjan
Hurkmans
Senior kennisnetwerker m.hurkmans@vilans.nl 06 22 81 06 85
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl