Irme de Bonth

Irme de Bonth

5 tips om vrijheidsbeperkende maatregelen af te bouwen

Vrijheidsbeperking gaat over alle maatregelen die cliënten in hun vrijheid beperken. Zoals Zweedse banden en bedhekken, maar ook vaste bezoektijden, beperken van telefonie of een rem op de rolstoel. Gebruik is niet altijd nodig en niet zonder risico’s. Per jaar overlijden gemiddeld 4 mensen door (foutief) gebruik van onrustbanden.

15-04-2014

Soms is vrijheidsbeperking onvermijdelijk. Bijvoorbeeld als de cliënt een ernstig risico vormt voor zichzelf of zijn omgeving. Toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen mag alleen in uiterste nood.

Iedereen is het erover eens: hoe minder vrijheidsbeperkende maatregelen, hoe beter. Uitgangspunt is je cliënt zoveel mogelijk regie te geven het leven zelf in te richten. Heldere communicatie richting je cliënt geeft vertrouwen, waardoor agressie en probleemgedrag kan worden voorkomen. Vilans geeft u 5 tips voor heldere communicatie.

1. Benader cliënten kalm en rustig

Praat op een rustige toon, wees niet overhaast. Uw cliënt zal zich veel prettiger en meer op zijn of haar gemak voelen.

2. Luister goed

Gebruik LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Als u u verdiept in de cliënt, ligt de oplossing soms dichtbij. Zoals de oud-verloskundige die met haar kleren aan, op de dekens, wél rustig slaapt 's avonds. Dat was ze immers zo gewend.

3. Gebruik beeldmateriaal

Soms helpt het om beelden te gebruiken bij het ondersteunen van de communicatie; beelden, voorwerpen of een driedimensionale vorm als een inpuzzelsysteem kunnen verhelderend werken.

4. Speel in op de positieve kanten

Zorg dat u de positieve kanten van uw cliënt naar voren brengt, zo voelt de cliënt zich begrepen en gewaardeerd. Vraag bijvoorbeeld naar interesses, hobby’s of werk.

5. Ontwikkel vertrouwen

Reageer op een consistente manier, zo bouwt u vertrouwen op. Maak hierover ook afspraken met collega’s en zorg ervoor dat zoveel mogelijk dezelfde medewerkers ingezet worden.

Meer informatie over vrijheidsbeperking

Meer informatie? Neem contact op met:

IrmeExpert
Irme
de Bonth
Expert i.debonth@vilans.nl 06 22 81 07 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl