Johan Vesseur

Johan Vesseur

50 partijen tekenen voor Health Deal Academy Het Dorp

Tijdens de e-healthweek 2017 tekenden we met 49 andere partijen de ‘Health Deal Academy Het Dorp’. Met deze Health Deal werken bedrijven, kennisinstellingen en zorgorganisaties samen om innovaties in de langdurende zorg te stimuleren.

27-01-2017

Met de Health Deal Academy Het Dorp worden slimme en betaalbare producten en diensten ontwikkeld die mensen met een beperking minder afhankelijk maken van de zorg. De innovaties moeten de kwaliteit van zorg verbeteren en breed toepasbaar maken.

Het Dorp

De nieuwe producten worden ontwikkeld en getest met de bewoners van Het Dorp. Het Dorp, onderdeel van zorgorganisatie Siza, is een zorgomgeving waar de nieuwste technologie wordt toegepast. Deze technologie leert de bewoners om zo gemakkelijk en zelfstandig mogelijk te leven. De bewoners van Het Dorp worden in elk project van de Health Deal betrokken, zodat innovaties zo goed mogelijk aansluiten op hun behoeften.

50 partijen tekenen voor Health Deal Academy Het Dorp

Unieke samenwerking

Nienke Nijhof, eHealth-adviseur bij Vilans, is betrokken bij het opstarten van een aantal innovatieprojecten: ‘Dit is de eerste Health Deal voor de langdurende zorg en het is uniek dat we met 50 partners samenwerken aan het innoveren van de zorg. De kracht ligt echt in de samenstelling van de partners; zowel kennis- en zorginstellingen, bedrijven en ministeries. Deze samenstelling zal de kwaliteit van de innovaties ten goede komen.’

Kennisdeling met Health Deal

Een van de doelen van de Health Deal is dat de ontwikkelde producten verspreid worden, zodat de innovaties voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar komen. Wij gaan hier ook een rol in vervullen. De opgedane kennis en stand van zaken van de projecten worden onder andere via Kennisplein Gehandicaptensector en Kenniscirkel Domotica gedeeld.

E-healthweek

Namens het ministerie van VWS tekende ook staatssecretaris Van Rijn voor deze Health Deal. Dat gebeurde tijdens de e-healthdag van Siza. Ook Mies Bouwman en Claudia De Breij tekende de eerste Health Deal in de langdurende zorg. Claudia de Breij wordt het nieuwe gezicht van Het Dorp.

Meedoen?

Wilt u ook helpen de langdurende zorg te innoveren of nieuwe technologie te ontwikkelen voor en met mensen met een beperking? U kunt deelnemen aan Academy Het Dorp. De Health Deal loopt tot en met 31 december 2019.

Meer informatie over eHealth

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl