Coronavaccinatie van start: wanneer bent ú aan de beurt?

Op woensdag 6 januari 2021 ontving verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri als eerste in Nederland de vaccinatie tegen corona. Vanaf 4 januari kunnen zorgmedewerkers in de verpleeg(huis)zorg, gehandicaptenzorg, en medewerkers in de wijkverpleging en Wmo-ondersteuning bellen met het GGD-callcenter om een afspraak te maken voor hun vaccinatie. Zij ontvangen hiervoor vanuit hun werkgever een brief.  Vaccinatie is vrijwillig en is gratis.

06-01-2021

Sanna licht haar keuze voor het vaccineren toe in De avond van de vaccinatie, een programma van de NOS over de vaccinatiecampagne.

Minister Hugo de Jonge licht in de Kamerbrief ‘COVID-19 vaccinatiestrategie update stand van zaken’ toe wat de recente ontwikkelingen zijn die geleid hebben tot de gemaakte keuzes binnen de hoofdroute en de gevolgen hiervan voor de uitvoering van de vaccinatiestrategie.

Naar de kamerbrief planning vaccinatie COVID-19

Naar de kamerbrief uitwerking vaccinatiestrategie COVID-19

NB De stockfoto bij dit artikel dient ter illustratie en geeft niet de daadwerkelijke naald weer.

Uitvoering vaccinatie zorgmedewerkers

Wie een uitnodiging ontvangt, kan telefonisch een afspraak maken. In een later stadium kan dat ook digitaal. De eerste mensen uit de groep van circa 269.000 zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen worden gevaccineerd bij de GGD-priklocaties in Veghel. Vanaf vrijdag 8 januari kan dat ook in Rotterdam en Houten, en maandag 11 januari volgen ook Amsterdam, Drenthe en Den Haag. Met ingang van 15 januari zijn alle 25 GGD-priklocaties in het land geopend voor het toedienen van de COVID-19-vaccins.

Na de groep zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, worden ook zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg (178.000 mensen), wijkverpleging en WMO-ondersteuning (166.000 mensen) uitgenodigd om een afspraak te maken voor vaccinatie.

BioNTech/Pfizer

Vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit twee prikken. Tussen die twee inentingen zit drie weken. Zeven dagen na de tweede prik zijn mensen maximaal beschermd tegen het coronavirus.

Moderna

Update 12 januari: Vilans stelt nu ook het protocol voor het toedienen van het Moderna-vaccin beschikbaar.

Bron: Rijksoverheid

Welke medewerkers behoren tot de groep die als eerste wordt gevaccineerd?

Tot deze groep behoren alle zorgmedewerkers die zorg leveren in direct contact met cliënten. Hieronder vallen niet: faciliterende en ondersteunende medewerkers, zoals schoonmakers en medewerkers die maaltijden serveren, vrijwilligers en mantelzorgers.

RIVM, de koepels van werkgevers en GGD GHOR Nederland hebben afspraken gemaakt over hoe groepen zorgmedewerkers worden uitgenodigd voor vaccinatie, zodat zorgmedewerkers in de gelegenheid worden gesteld om zich te laten vaccineren en dat de zorgcontinuïteit geborgd is. Uitgaande van een opkomst van 75% voor de vaccinatie, kan iedereen uit bovengenoemde groep gevaccineerd worden medio maart 2021.

Uitvoering vaccinatie verpleeghuisbewoners

Ook verwacht De Jonge in februari te kunnen starten met het vaccineren van de bewoners van verpleeghuizen en in de gehandicaptenzorg (in totaal zo’n 155.000 mensen). De vaccinatie wordt in de instellingen zelf aangeboden. In instellingen met een eigen specialist ouderengeneeskunde, zal deze of een andere medewerker de cliënten vaccineren. In overige instellingen doen de huisartsen dat.

Er is afgesproken door de betrokken uitvoerende partijen dat de zorgverlener die gaat vaccineren, de cliënt een uitnodiging stuurt. Het RIVM ontwikkelt hiervoor in samenwerking met de zorgkoepels een uitnodigingsbrief met daarbij een toegankelijke infographic. Voor het informeren van cliënten en wettelijk vertegenwoordigers wordt deze brief gebruikt. De toestemming van de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger kan mondeling worden gegeven en zal schriftelijk worden vastgelegd.

Vragen en antwoorden rond coronavaccinatie

Campagne coronavaccinatie

Het ministerie van VWS is een campagne gestart om aandacht te vragen voor het belang van vaccineren. Het doel van de campagne is dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Belangrijk onderdeel van de campagne is de website www.coronavaccinatie.nl, met informatie over de verschillende vaccins en de volgorde waarin er wordt gevaccineerd. Ook zijn er antwoorden te vinden op veelgestelde vragen. Mensen die mogelijk nog twijfelen over vaccinatie, vinden er informatie die nodig is om een goed geïnformeerde keuze te maken.

'Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe eerder we stap voor stap terug kunnen naar ons leven van voor het corona-tijdperk. Ik begrijp dat er vragen leven over het vaccin. En ik zie ook dat er mensen zijn die nog twijfelen. Juist daarom starten we deze campagne: als wegwijzer naar antwoorden en betrouwbare informatie', aldus minister De Jonge.

Bekijk het volledige artikel op Waardigheid en trots

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl