Cynthia Hofman

Cynthia Hofman

Nieuwe kennisbundel - 6 randvoorwaarden voor kwaliteit van leven bij dementie

Kwaliteit van leven voor de cliënt, wie wil dat nu niet? Maar wat is goede kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten en welke factoren dragen hieraan bij? Welke randvoorwaarden spelen een rol? Dat is onderzocht in het project ‘Kwaliteit van Leven: van meten naar verbeteren’. De resultaten zijn onder meer vertaald in een aantal zeer praktische tips voor zorgprofessionals en management en samengebracht in de kennisbundel 'Kwaliteit van leven'.

23-05-2019

In de kennisbundel komen zorgprofessionals aan het woord over verschillende randvoorwaarden die nodig zijn om optimaal bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Wij zetten 6 randvoorwaarden op een rij.

Naar de nieuwe bundel

 1. Tijd
  Zorgprofessionals ervaren dat zij de tijd nodig hebben om bij te kunnen dragen aan kwaliteit van leven bij mensen met dementie en hun naasten. Sommigen ervaren te weinig tijd door een te grote caseload of een ZZP waar alle zorg en ondersteuning uit moeten worden gehaald. In combinatie met administratielast en personeelsgebrek draagt dit niet bij aan het ervaren van voldoende tijd.

  ‘Dat je ook gewoon de tijd nodig hebt. Ik denk dat heel veel kwaliteit achteruitgaat door tijdsgebrek, omdat alles snel snel moet.’ 
 2. Voldoende deskundig personeel
  Zorgprofessionals constateren dat zij nu voldoende deskundig personeel missen. Tegelijkertijd ervaren zij last van het imago van de zorg. Mensen hebben door het nieuws het idee dat zorgverleners altijd te druk zijn door personeelsgebrek. Volgens zorgprofessionals durven naasten daardoor minder te vragen en willen daardoor minder mensen in deze sector werken. 

  ‘Dat imago doet dan zoveel de nek om. Maar dat is de laatste jaren natuurlijk… Het gaat alleen maar over geld en over tekorten, te weinig personeel. Je moet eens kijken wat er allemaal op die televisie… dan wil je toch helemaal daar niet meer werken?’

  Tegelijkertijd vinden de zorgprofessionals dat personeelsgebrek geen reden is om geen bijdrage te leveren aan kwaliteit van leven bij mensen met dementie.

  ‘Ook al heb je niet heel veel personeel, daar hebben wij niet over te klagen. Dan nog zou je kwaliteit van leven moeten kunnen bieden. Want het begint echt bij de basisdingen. Dan kun je daar al mee beginnen. En dan moet je je netwerk een beetje vergroten, als je geen mensen genoeg hebt. Maar het kan nooit een reden zijn om niet klantgericht te werken.’
 3. Financieringsstromen
  Zorgprofessionals en managers vinden de financieringsstromen erg complex en niet helpend voor het leveren van goede zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

  ‘Die wet- en regelgeving. Laat dat wat eenvoudiger zijn, zodat wij het ook duidelijk uit kunnen leggen aan mensen. Dingen die ikzelf niet begrijp, die moet ik vervolgens ook nog uitleggen aan mensen. En dan merk ik ook wel bij de mantelzorger dat al dat regelwerk als ballast erbij komt. En waarom kan het dan niet? Nou ja, en als het hier uitgehaald wordt, kost het niks. En waarom kost het daar dan wel wat?’
 4. Administratie op de groep
  Zorgprofessionals ervaren het als onprettig om de administratie op de groep bewoners te doen. Als ze dit niet willen dan zijn ze genoodzaakt om het in hun vrije tijd te doen. Sommige organisaties werken met een iPad voor het rapporteren, wat niet altijd hand in hand gaat met een fijne basishouding.

  ‘En ik vind het zeker bij dementerende mensen gewoon heel lastig, vooral omdat dat ding vaak niet werkt en dat is dan toch je lichaamstaal. En dat kun je eigenlijk bij hen niet hebben. Zij zitten dan de hele tijd zo. “Wat ben je aan het doen?” Dan zitten ze de hele tijd te kijken en dan voel je je echt opgelaten, dus ik probeer soms al gewoon niet eens meer bij de mensen te rapporteren. Dan zit ik in mijn auto en dan ga ik maar typen, maar eigenlijk…’
 5. Genoeg plaatsen creëren ondanks tendens ‘langer thuis’
  Zorgprofessionals zien sommige maatschappelijke ontwikkelingen als belemmerend voor het bijdragen aan kwaliteit van leven. Een ontwikkeling is dat steeds meer mensen gewenst of ongewenst langer thuis blijven wonen. Dit heeft als gevolg dat er minder plaatsen worden gecreëerd, terwijl deze soms wel nodig zijn.

  ‘Je ziet ook in de overheid van alles moet maar lang thuis blijven wonen. Maar als je dan in al die huizen ziet wat de wachttijden zijn…
 6. Maatwerk voor subdoelgroepen
  In Nederland hebben wij steeds meer aandacht voor de verschillende subdoelgroepen van mensen met dementie. Zo zijn er jonge mensen met dementie, mensen met dementie en een verstandelijke beperking of mensen met een bepaalde culturele achtergrond en dementie. Deze subdoelgroepen hebben over het algemeen andere wensen en behoeften. Dit betekent dat een bijdrage aan kwaliteit van leven in sommige gevallen iets anders vraagt. Hierin is maatwerk belangrijk.

  ‘Ik zie ook steeds meer mensen die jonger zijn. Het is nu heel erg gericht op 80-plus en ik kom ook veel mensen van 65-plus tegen. En ja, daar merk je ook gewoon dat je ze geen plezier doet met al die oudere mensen te zitten.’

Lees meer over kwaliteit van zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

CynthiaSenior onderzoeker
Cynthia
Hofman
Senior onderzoeker c.hofman@vilans.nl 06 15 16 96 63
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl