6 redenen waarom professionals in palliatieve en dementiezorg moeten samenwerken

Een nauwe samenwerking tussen zorgprofessionals op het gebied van palliatieve zorg en dementiezorg is onmisbaar. We leggen uit waarom. 

09-04-2014

1 Steeds meer mensen met dementie

We worden ouder, de vergrijzing neemt toe en mensen leven steeds langer met andere ziekten (hart- en vaatziekten, diabetes). In de toekomst stijgt het aantal mensen met dementie tot een half miljoen in 2050. Die hebben goede zorg en ondersteuning nodig. Afgestemd op hun wensen en behoeftes.

2 Palliatieve zorg is niet alleen maar zorg in de laatste fase

Palliatieve zorg is alle zorg die erop is gericht om iemand met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Ook mensen met dementie. Het kan langdurige zorg zijn, soms jarenlang, en is geen synoniem voor terminale zorg.

3 Geen genezing, wél kwaliteit van leven

Genezing van dementie is niet mogelijk. Mensen sterven dus aan of zeker mét deze ziekte. Het toepassen van elementen uit de palliatieve zorg zorgt voor betrokkenheid van de cliënt en zijn naasten bij de (toekomstige) zorg. Dit draagt bij aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

4 Ondersteuner van de mantelzorger

Als mantelzorger leven met iemand met dementie is zwaar. Binnen de palliatieve zorg en dementiezorg is veel aandacht voor ondersteuning van de mantelzorger. Daardoor voelt de mantelzorger zich gehoord en betrokken en houdt hij zijn rol langer vol. 

5 Behoefte aan speciale vorm van palliatieve zorg

Palliatieve zorg richt zich tot voor kort nog op mensen met kanker. Mensen met dementie vragen echter om een andere benadering. Zij kunnen hun wensen niet meer goed kenbaar maken en hebben behoefte aan een vertrouwde omgeving die houvast biedt. Ook kampen zij vaak met onrustig gedrag en een gevoel van wantrouwen. Dit vraagt om een aanpassing van bepaalde elementen uit de palliatieve zorg zoals deze nu is ingericht.

6 Bundeling van krachten en expertise verhoogt de kwaliteit van zorg

In de praktijk werken de vele zorgprofessionals op het gebied van palliatieve zorg en dementiezorg nog maar mondjesmaat samen. Terwijl zij de zorg en ondersteuning kunnen versterken als zij hun krachten en kennis bundelen. Twee bereiken meer dan één!

Meer weten?

Meer informatie? Neem contact op met:

KarlijnSenior adviseur kennispleinen
Karlijn
Kwint
Senior adviseur kennispleinen k.kwint@vilans.nl 06 15 55 15 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl