Inge Redeker

Inge Redeker

6 tips voor samenwerking tussen wijkteams en mantelzorgers

Eén van de grote uitdagingen voor de zorg en ondersteuning ‘nieuwe stijl’ is het integraal samenwerken in de wijk. Dat geldt niet alleen voor professionals onderling, maar ook voor mantelzorgers en (zorg-)vrijwilligers.

10-10-2016

Wijkteamprofessionals geven aan dat zij dit als belangrijke opdracht zien. Tegelijk blijkt uit onderzoek dat zij onvoldoende toekomen aan de samenwerking met informele zorg en het collectief en outreachend werken. Voor het programma Integraal werken in de wijk spraken wij wijkprofessionals over hun samenwerking met mantelzorgers.

6 tips voor samenwerking tussen wijkteams en mantelzorgers

In samenwerking met Expertisecentrum Mantelzorg geven wij deze 6 tips:

1. Weet waar u het over heeft

Ken de basisinformatie over mantelzorgers. Weet wat een enorme bijdrage mantelzorgers leveren aan de zorg en ken de verschillende soorten mantelzorgers. Bekijk de feiten en cijfers rondom mantelzorg.

2. Ontwikkel een visie op samenwerken met mantelzorgers

U kunt mantelzorgers op verschillende manieren ondersteunen en benut ook vooral de expertise die mantelzorgers hebben. Verdiep u eens in het SOFA model en lees dat u als professional op verschillende manieren kunt kijken naar mantelzorgers.

3. Herken en erken mantelzorgers

Mantelzorgers geven zelf aan dat zij het meest behoefte hebben aan professionals die herkennen dat zij mantelzorger zijn en erkennen wat zij doen als mantelzorger. Ga een open gesprek aan met mantelzorgers, op basis van een brede belangstellende blik en niet vanuit het perspectief van de zorg, er hoeft niet altijd zorg geboden te worden. In de kennisbundel van het Expertisecentrum Mantelzorg vindt u verschillende tips voor samenspel met mantelzorgers.

4. Hou de draagkracht en draaglast in de gaten van mantelzorgers

Balans is van belang, dan houden mantelzorgers het vol. Mantelzorgers kunnen de zorg vaak niet loslaten, terwijl op sommige punten wel ondersteuning mogelijk is door anderen. Ga het gesprek daarover aan. En weet dat er handige instrumenten zijn om overbelasting vast te stellen. Zo’n instrument is bijvoorbeeld de EDIZ of EDIZ-Plus.

5. Weet naar wie u mantelzorgers kunt verwijzen

U hoeft niet alles zelf op te pakken, maar signaleer wel en betrek zo nodig andere professionals of verwijs naar instanties. Het is zaak dat u een goed beeld heeft van wie wat doet in de wijk. Ken de sociale kaart van de wijk en weet wat er mogelijk is aan vrijwillige inzet. Lees goede voorbeelden hoe dit in een aantal gemeenten wordt opgepakt.

6. Wees zelf een facilitator en outreachende professional

Ga op zaken en mensen af. Neem deel aan initiatieven in de buurt. Zorg dat u zelf zichtbaar bent, dan kunnen burgers u ook vinden als ze iets nodig hebben. Werk collegiaal samen met andere professionals in de wijk, deel ervaringen en leer van elkaars aanpak. Bekijk ook het dossier over wijkteams en informele zorg en lees meer over deze tips.

Wat zijn uw ideeën over het samenspel tussen wijkteams en informele zorg?

Wilt u met ons meedenken over wat er nodig is om samenspel tussen wijkteams en informele zorg te bevorderen? Herkent u onze tips of heeft u zelf nieuwe tips voor andere professionals in de wijk? Kom naar een meedenksessie hierover op maandagochtend 21 november 2016 van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Trainingszaal Movisie/Vilans, Catharijnesingel 47 te Utrecht. Wij zijn erg benieuwd naar uw ideeën. Neem contact op met Inge Redeker van Vilans of Karlijn Nanninga van Movisie.

Dit artikel is geschreven in het kader van het programma Integraal werken in de Wijk, dit is een samenwerking tussen Movisie, Vilans, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut, NCJ en de Werkplaatsen Sociaal Domein.

Integraal werken in de wijk logo

Meer informatie over samenwerken in de wijk met informele zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

IngeExpert
Inge
Redeker
Expert i.redeker@vilans.nl 06 29 97 00 46
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl