Barbara de Groen

Barbara de Groen

Whitepaper - 7 lessen over gemeentelijke inkoop zorg en ondersteuning

Welke rol hebben gemeenten bij het inkoopproces van zorg en ondersteuning? Hoe sturend of faciliterend is hun rol? Hoe vertalen zij keuzes naar werkprocessen en administratie? Op deze en andere vragen vindt u in de whitepaper Betere zorg en ondersteuning door gemeentelijk inkoopbeleid het antwoord.

04-06-2019

Download de whitepaper

Geleerde lessen gemeentelijk inkoopproces

Wij evalueerden in 10 gemeenten het inkoopbeleid en zetten de geleerde lessen op een rij:

  1. Betrek toegangsmedewerkers bij het inkoopbeleid. Toegangsmedewerkers spelen een cruciale rol bij de toekenning en uitvoering van zorg en ondersteuning. Informeer ze daarom over afspraken met zorgaanbieders, specifieke uitvoeringstaken en hun gewenste rol bij monitoring. 
  2. Let op de administratielasten als het inkoopbeleid verandert. Gemeenten vragen op verschillende manieren verantwoording. Zorgaanbieders die in meerdere gemeenten actief zijn, hebben daardoor te maken met steeds weer andere systemen van registratie en verantwoording. Dat is tijdrovend en gaat ten koste van de tijd voor inwoners met een zorgvraag.
  3. Benut de kracht van het voorliggend veld. Gebruik de kennis over mogelijkheden van collectieve voorzieningen binnen de wijk of de gemeente. Er zijn veel kansen in het contact tussen toegang en het voorliggend veld, zoals samenwerking tussen zorgaanbieders en welzijn, buurtinitiatieven en meer preventief werken.
  4. Maak afspraken over monitoring en evaluatie. Spreek met zorg- en welzijnsorganisaties af wat zij monitoren en wat je gemeenschappelijk doet, ook op welk niveau: op casusniveau, op doelgroepniveau of op organisatieniveau.
  5. Gebruik de dialoog voor een gezamenlijk doel. Elkaar ontmoeten en met elkaar de dialoog voeren leidt over het algemeen tot beter onderling vertrouwen.
  6. Betrek inwoners. Zij ontvangen de zorg en ondersteuning, zij moeten door het gemeentelijk aanbod optimaal kunnen participeren. Betrek ze er daarom bij.
  7. Benut de resultaatgerichte aanpak. Met een resultaatgerichte aanpak zijn de resultaten leidend in plaats van uren. De aanbieder bepaalt dan zelf hoeveel tijd de inzet kost. Het is raadzaam dat aanbieders en cliënten dan wel goede afspraken maken.

Meer informatie over ondersteuning door gemeenten

Meer informatie? Neem contact op met:

BarbaraSenior adviseur
Barbara
de Groen
Senior adviseur b.degroen@vilans.nl 06 22 81 06 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl