Marit van der Meulen

Marit van der Meulen

7 tips voor het organiseren van goede thuiszorg tijdens corona

Hoe kunt u de thuiszorg op zo'n manier inrichten dat besmetting met en verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk wordt voorkomen? In dit artikel delen we 7 tips die u daarbij kunnen helpen. Daarnaast gaan we ook in op testbeleid, het faciliteren van contact met alle cliënten op een verantwoorde manier en aandacht voor het welzijn van uw medewerkers.

12-05-2020

Besmetting voorkomen 

  • Tip 1: Wanneer dat mogelijk is, werk dan met COVID-19-teams. Zo’n team bestaat uit thuiszorgmedewerkers die alleen bij cliënten komen die corona hebben of zwaar verdacht worden van corona en in afwachting zijn van een test. De huisarts geeft meestal aan wanneer een cliënt zwaar verdacht is. De andere teams verzorgen dan alleen cliënten die geen coronaklachten hebben. Voordeel is dat het risico op besmetting zo klein mogelijk wordt gemaakt. Ook kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen zo efficiënter worden ingezet door ze in ieder geval te reserveren voor het COVID-19-team. Belangrijk is wel dat de COVID-19-medewerkers extra tijd kunnen inplannen voor het aan- en uittrekken van beschermende kleding. 

Meer weten? Lees dan ook eens het artikel Als thuiszorgmedewerker werken in een COVID-19-team op Zorg voor Beter. 

  • Tip 2: Maak de routes die uw medewerkers afgaan zo klein mogelijk. Om besmetting te voorkomen is het belangrijk dat zij zo min mogelijk verschillende contacten hebben. Probeer per cliënt zo min mogelijk zorgverleners in te zetten. Het liefst één zorgverlener per cliënt. Voor sommige organisaties zal dat echter moeilijk te realiseren zijn.  
  • Tip 3: Probeer zoveel mogelijk af te bakenen per team, wijk en afdeling. Houd bijvoorbeeld zorgmedewerkers van thuiszorg, ziekenhuis en verpleeghuis strikt gescheiden. 

Aandacht voor cliënten 

  • Tip 4: Zorg ervoor dat uw organisatie contact blijft onderhouden met mensen die nu tijdelijk minder zorg krijgen. Organiseer bijvoorbeeld dat uw zorgmedewerkers regelmatig contact met hen hebben via de telefoon of beeldbellen. Belangrijk is dat zorgmedewerkers hierbij helder hebben welke manier van contact cliënten het prettigst vinden. 

Testbeleid 

  • Tip 5: Stem uw testbeleid met de GGD in uw regio af. De GGD is verantwoordelijk voor het testen in de regio en is altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken. Wanneer uw organisatie zelf gaat testen, is het belangrijk dat u hierbij de RIVM-richtlijnen hanteert. Bekijk hiervoor de RIVM-instructievideo ‘Keelwat en neuswat’:

Video Instructie Keelwat en Neuswat from RIVM on Vimeo.

Welzijn van uw medewerkers 

  • Tip 6: Laat uw medewerkers alleen bij mensen met corona komen wanneer zij dat zelf willen. Ditzelfde geldt ook voor deelname aan een COVID-19-team. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een broze gezondheid en zijn huiverig voor de risico’s. Of maken zich zorgen om hun partner en/of kinderen. Zij moeten ‘nee’ kunnen zeggen.
  • Tip 7: Houd rekening met de (emotionele) impact die coronazorg kan hebben op uw medewerkers. Schakel bijvoorbeeld een psycholoog in voor een luisterend oor en uitleg over wat normaal is bij verwerking. Wat ook goed kan werken is het openen van een piekerlijn. Dit heeft thuisorganisatie De Zellingen bijvoorbeeld gedaan. Zorgmedewerkers kunnen een nummer bellen en krijgen een psycholoog of geestelijk verzorger aan de lijn.

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

BarbaraSenior adviseur
Barbara
de Groen
Senior adviseur b.degroen@vilans.nl 06 22 81 06 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl