Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Deze 9 registraties voor mantelzorgers kunnen geschrapt worden

Mantelzorgers zijn op dit moment 17 procent van hun tijd kwijt aan administratieve taken. Dat is gemiddeld 4 uur per week! In de schrapkaart over mantelzorg die minister Hugo de Jonge van VWS onlangs in ontvangst nam, staan acties om deze regeldruk te verlagen. Waaronder 9 regels die overbodig zijn of eenvoudiger kunnen.

24-10-2019

De schrapkaart is ontwikkeld door het platform (Ont)Regel de Zorg, onderdeel van het actieplan van het ministerie van VWS om meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier voor de zorgverlener te krijgen.

De afgelopen maanden heeft een denktank zich gebogen over welke acties en regels in wetten over mantelzorgen eenvoudiger gemaakt of geschrapt kunnen worden. Betrokken partijen, waaronder kennisorganisatie Vilans die aan de schrapkaart heeft gewerkt, gaan samen met het ministerie van VWS de komende maanden aan de slag.

Welke regels kunnen geschrapt worden?

 • Onder andere de mantelzorgverklaring, deze kan eenvoudiger en duidelijker. Deze verklaring is nu vaak vereist voor de aanvraag van een mantelzorgwoning of medehuurderschap. Het is nu in veel gemeenten onduidelijk waar je deze aanvraag kunt indienen, en wat hier in moet staan.
 • Ook de communicatie rondom de aanvraag van een hulpmiddel moet eenvoudiger. Zorgvragers en hun mantelzorgers weten vaak niet waar zij aan toe zijn bij de aanvraag of reparatie van een hulpmiddel.

Door onder andere deze punten aan te pakken wordt een aantal frustrerende of tijdrovende administratieve knelpunten voor mantelzorgers weggenomen. Op deze wijze kunnen mantelzorgers hun aandacht in plaats daarvan besteden aan hun belangrijke taak: het zorgen voor hun naaste(n).

9 schrappunten

De eerste acties en gesprekken zullen nog dit najaar gerealiseerd worden. Dat heeft een schrapkaart van 9 acties opgeleverd. Deze hebben onder andere betrekking op het verbeteren van de mantelzorgverklaring, de ingewikkelde aanvraag en de reparatie van hulpmiddelen en het declareren van vervoerskosten. Concrete actiepunten waarmee alle betrokken partijen de komende tijd aan de slag kunnen om mantelzorg te ontdoen van overbodige regels en waar mogelijk administratieve lasten voor mantelzorgers te verminderen.

Bekijk de schrapkaart:

 1. We schrappen de herindicatie voor zorgvragers met een chronische, onveranderde zorgvraag.
 2. We vergroten de zekerheid van mantelzorgers op medehuurderschap als er geen sprake is van partnerschap.
 3. We verbeteren het instrument mantelzorgverklaring voor mantelzorgwoningen.
 4. We vereenvoudigen de mantelzorgverklaring voor medehuurderschap en de urgentieverklaring voor huurwoningen.
 5. We vereenvoudigen de mantelzorgverklaring voor ontheffing van de sollicitatieplicht.
 6. We maken bij het aanvragen van nieuwe hulpmiddelen voor zorgvragers die al een hulpmiddel hebben, gebruik van informatie die al bekend is in het dossier.
 7. We maken mogelijk dat zorgvragers hulpmiddelen meenemen bij verhuizing naar een andere gemeente.
 8. We verbeteren het aanschaffen of repareren van hulpmiddelen die de gemeente in natura verstrekt.
 9. We vereenvoudigen de verantwoording van zorgvragers voor het declareren van vervoerskosten bij zorgverzekeraars.

Download de schrapkaart 'Ontregel de mantelzorg'

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl