Aanbevelingen en tips voor beter vaccineren in verpleeghuizen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op het vaccineren in het verpleeghuis volgens het ‘Toetsingskader vaccineren’. In een recent verschenen factsheet komt de inspectie met aanbevelingen en tips voor verbeteringen in het vaccinatieproces.

09-02-2021

‘Het doel van het toezicht is om samen met het werkveld de hele vaccinatiecampagne zo goed mogelijk te laten verlopen’, zegt Bertien Winkel, inspecteur bij de IGJ en projectleider van de COVID-19-vaccinaties. ‘Het is een redelijk complex proces om in verpleeghuizen dat goed te laten verlopen, met name omdat er zoveel stappen zijn.’ Dat begint met de distributie en het bewaren van de flesjes. Vervolgens moet het vaccin ontdooid en bereid worden om het binnen de juiste tijdsspanne toe te dienen. Daarnaast moet er toestemming van de bewoners en/of hun naasten geregeld worden. En dan zijn er ook nog afspraken voor het materiaal dat overblijft. ‘Alles bij elkaar zijn het dus best veel processtappen die op orde moeten zijn’, zegt Winkel.

Extra uitdaging in verpleeghuis

Monique Verheij is een van de inspecteurs die de afgelopen week verpleeghuizen bezocht om te zien hoe al die stappen verliepen. ‘Er is een enorme drive en energie bij de zorginstellingen om dit in goede banen te leiden’, zegt ze. ‘In grote lijnen verliep het allemaal goed, al zijn er natuurlijk altijd aandachtspunten. Wat vaccineren in een verpleeghuis bijzonder maakt, is dat je niet iedereen op één centrale prikplek kunt brengen. De ene bewoner kan daar prima zelf naar toe komen of worden gebracht, bij een ander zal je op de kamer of woning langs moeten gaan om het vaccin toe te dienen.’

Toetsingskader vaccineren

Voor het toezicht op de vaccinatiecampagne (voor alle Nederlanders) heeft de IGJ een ‘Toetsingskader vaccineren’ opgesteld. Waar nodig wordt dat gespecificeerd voor sectoren en doelgroepen. Zo gelden voor medewerkers in de verpleeghuiszorg andere omstandigheden; zij worden immers door de GGD’s gevaccineerd op centrale locaties. De meeste verpleeghuisbewoners krijgen het vaccin juist op de woonlocatie toegediend.

Download het Toetsingskader vaccineren

Andere behandelaar, andere volgorde

Verpleeghuisbewoners vallen meestal onder de behandelverantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde (SO). Maar het komt ook voor, met name bij kleinere woonzorgvoorzieningen, dat de huisarts de hoofdbehandelaar is. Sinds begin februari is er de richtlijn dat er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen een SO en huisarts, zodat de bewoners sneller een vaccinatie krijgen.

Tips

De IGJ publiceerde de factsheet ‘Vaccineren COVID-19’ met de eerste bevindingen en een aantal tips:

 • Eén instelling informeerde via ‘vraag en antwoorden’ aan het einde van de eerste vaccinatiedag een collega-instelling. Hiermee informeerde en ondersteunde zij elkaar.
 • Zowel de instellingen als de apotheek gaven aan dat zij hun opgedane ervaringen graag willen inzetten bij collega-instellingen die nog moeten starten met vaccineren.
 • Vooral de kleinere instellingen kunnen veel leren van grote instellingen uit hun eigen regio die al met vaccineren zijn gestart. Deze grote instellingen hebben vaak kennis en apparatuur die zij willen delen.
 • Maak een plan om het verspillen van eventueel overgebleven vaccin te voorkomen. Volg hiervoor de actuele werkinstructie van het RIVM. Hierin staat nu dat dit vaccin is voor:
  • Bewoners op locatie die in aanmerking zouden komen voor Moderna via de huisarts
  • Ambulante cliënten boven de 60 op locatie
  • Ambulante cliënten onder de 60 op locatie
  • Eigen personeel: eerst de prikkers, dan cohortmedewerkers, dan overigen. Als er niet voldoende vaccin is voor de tweede prik mag hiervoor een afspraak gemaakt worden bij de GGD.

Dit is een bewerking van een artikel van Waardigheid en trots op locatie.

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl