Else Stapersma

Else Stapersma

Aanpak regeldruk loont voor terugdringen ziekteverzuim

Onnodige registraties hebben een nadelige invloed op de gezondheid van zorgmedewerkers. Dat staat in de whitepaper ‘Regeldruk en gezondheid van zorgmedewerkers’ die op 1 juli is verschenen. Gebleken is dat werkgerelateerd ziekteverzuim met 48 procent kan worden teruggedrongen wanneer zorgorganisaties aan de slag gaan met acties en oplossingen gericht op het verminderen van regeldruk. Ook kan dit voor 25 procent minder verloopintentie onder medewerkers zorgen.

22-07-2019

Download de whitepaper

De whitepaper is uitgebracht door IZZ, het ledencollectief van mensen in de zorg. Zij voerde een jaarlijkse monitor uit onder meer dan 10.000 zorgmedewerkers. IZZ vroeg haar leden ook naar ideeën om iets aan de regeldruk te doen. Zo werd schrapsessies organiseren op teamniveau al meermaals geopperd. 

Dubbele kans op ziekteverzuim

26,7 procent van de medewerkers ervaren regels en administratie in de zorg als onnodige bureaucratie. Deze medewerkers lopen 2 keer zoveel kans op ziekteverzuim door hun werk. Zij hebben meer last van lichamelijke en emotionele moeheid dan de zorgmedewerkers die wel het nut van registraties inzien. Met het verminderen van de ervaren regeldruk valt dan ook grote gezondheidswinst te behalen: 11 procent meer bevlogenheid, 37 procent minder emotionele uitputting en 27 procent minder lichamelijke uitputting.

Met het verminderen van de ervaren regeldruk valt grote gezondheidswinst te behalen.

Tijd voor actie

Projectleider Else Stapersma van het programma (Ont)regel de langdurige zorg: ‘Ik hoop dat deze cijfers helpen in de bewustwording van het probleem en aanzetten tot actie. Het is niet alleen een kwestie van verlies in tijd en aandacht voor de cliënt, maar ook een verlies voor de zorgmedewerker. En dat wil toch niemand!’ 

(Ont)regel de langdurige zorg 

De schrapsessies dragen bij aan het programma (Ont)regel de langdurige zorg. Schrapsessies worden georganiseerd door ActiZ, CNV, FNV, FBZ, NU’91 en Zorgthuisnl, in samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans, vanuit de afspraken tussen sociale partners.

Meer registratielast bij vast contract 

Uit de whitepaper blijkt ook dat zorgmedewerkers met een vast contract gemiddeld hoger op regeldruk scoren dan hun collega’s met een tijdelijk contract. Ook medewerkers die per week meer uren werken en langer werkzaam zijn in hun functie ervaren meer regeldruk dan andere collega’s. Dit lijkt erop te wijzen dat het uitvoeren van registraties en administratie vaker terechtkomt bij ervaren collega’s met een groot, vast contract.

Het is niet alleen een kwestie van verlies in tijd en aandacht voor de cliënt.
 

Oplossingen 

De zorgmedewerkers deelden ook mogelijke oplossingen om de regeldruk te verminderen. Naast het organiseren van schrapsessies, benoemden IZZ-leden onder andere:

  • Het koppelen van ICT-systemen binnen en buiten de organisatie.
  • Meer vertrouwen hebben in eigen zorgmedewerkers.
  • Kritisch zijn of registraties ook daadwerkelijk tot een betere kwaliteit van zorg leiden. Het is belangrijk dat organisaties ze niet enkel als controle-instrument inzetten.
  • Regeldruk afkomstig van niet-zorgorganisaties kan verminderd worden wanneer zij onderling hun eisen, wijzigingen en tarieven op elkaar afstemmen. 

Deelnemen aan schrap- en snapsessies

Wilt u ook de regeldruk aanpakken binnen uw organisatie? Meld u dan mét uw medewerkers aan voor een van onze gratis schrapsessies. We organiseren deze samen met partners voor zowel de ouderenzorg als gehandicaptensector. Tijdens de schrapsessie gaan zorgprofessionals met een multidisciplinair team aan de slag met het terugdringen van onnodige administratieve lasten. Ze besteden aandacht aan het snappen, verbeteren óf schrappen van regels en werkprocessen en gaan naar huis met een concreet actieplan. 

Vervolg op schrapsessie

Sommige regels worden vanuit de overheid of inspectie opgelegd. Daarom is een vervolgstap de snapsessie. In zo’n sessie gaan zorgprofessionals met andere partijen en instellingen in gesprek, zoals de inspectie. Hierdoor krijgen zorgprofessionals beter zicht op het waarom van bepaalde registraties wat de ervaren regeldruk kan verminderen. Ook levert het de niet-zorgorganisaties input op waardoor op landelijk niveau regeldruk beter kan worden aangepakt.  

Lees meer over schrapsessies

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl