Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Aantal mensen dat niet werkt wegens zorgtaken neemt af

Het aantal mensen dat niet deelneemt aan de arbeidsmarkt vanwege zorg voor een gezin of huishouden is vanaf 2008 met bijna een derde afgenomen. Dit blijkt uit cijfers uit de Enquête Beroepsbevolking die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert.

13-08-2019

In 2018 gaven 211.000 vrouwen en 12.000 mannen zorgtaken als reden om niet te kunnen of willen werken. In 2008 ging het om 305.000 vrouwen en 8.000 mannen, aldus het CBS

Grote druk

In 2018 hadden in totaal 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar geen werk. Het gaat om degenen die geen betaald werk hebben, niet op zoek zijn naar werk of niet op korte termijn beschikbaar zijn om te kunnen starten. Een deel van deze mensen geeft een zorgreden op waarom ze niet werken. De zorg voor een gezin of huishouden kan ook een reden zijn voor (deeltijd)werkenden om niet meer uren te gaan werken, terwijl ze dat wel zouden willen. Met 27.000 personen is het echter een relatief kleine groep die dit aangeeft.

Zorg en werk

Zorgredenen worden vaker genoemd door vrouwen dan door mannen (19 procent en 7 procent). Daarbij is de druk van de combinatie zorg en werk voor de meesten de grootste belemmerende factor. Voor 10 procent van de vrouwen en 4 procent van de mannen is dit de belangrijkste reden. Het feit dat ze niet meer uren of opdrachten kunnen krijgen binnen de huidige werkkring is de meest genoemde reden, zowel bij mannen (45 procent) als bij vrouwen (39 procent).

Schooltijden

De belangrijkste beweegreden om vanwege zorgtaken niet meer uren te gaan werken verschilt per onderwijsniveau. Laagopgeleiden noemen het vaakst dat de schooltijden niet aansluiten. Voor middelbaar- en hoogopgeleiden is de druk om zorg en werk te combineren vaker doorslaggevend. Ook gebrek aan geschikte betaalde kinderopvang of zorg wordt vaker genoemd naarmate de opleiding hoger is.

Meer informatie? Neem contact op met:

LiaAdviseur
Lia
Davelaar
Adviseur l.davelaar@vilans.nl 06 15 14 90 44
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl