Marcel Klein

Marcel Klein

Aantrekkelijker werkgeverschap dankzij inclusieve werkomgeving

We leven in een multiculturele samenleving. Dat zien we ook terug in de langdurende zorg, waar steeds vaker mensen met uiteenlopende achtergronden werken, of een beroep doen op langdurende zorg. De zorg laten aansluiten bij de behoeften van al deze mensen vraagt extra aandacht. Uit een serie verkennende gesprekken blijkt dat veel zorgorganisaties stappen willen maken naar een meer inclusieve werkomgeving, of meer diversiteit in de organisatie willen.

18-09-2020

Vilans start daarom samen met Pharos en het Verwey-Jonker Instituut/Kenniscentrum voor Integratie en Samenleving het traject ‘Werk maken van diversiteit,’ waarin organisaties strategieën ontwikkelen om een aantrekkelijk werkgever te zijn voor iedereen. Geïnteresseerde organisaties kunnen zich tot 10 oktober aanmelden voor het traject.

Waarom zouden zorgorganisaties juist nu werk willen maken van diversiteit?

‘Er zijn veel redenen voor zorgorganisaties om vandaag nog werk te maken van diversiteit,’ vertelt senior adviseur en projectleider Marieke Sterenborg. ‘Ook, of misschien wel juíst, ten tijden van corona. Om te beginnen leven we in een samenleving waarin diversiteit een gegeven is. Wanneer deze verschillen erkend en benut worden kan dat tot veel creativiteit en flexibiliteit leiden. Het kan echter ook lastig zijn, inclusie betekent ook omgaan met tegenstellingen, met in- en uitsluiting en vraagt om bewustzijn van je eigen referentiekader. Voor zorgorganisaties kan diversiteit in de organisatie bijdragen aan herkenbare en vertrouwenwekkende zorg voor iedereen.'

Een inclusieve werkomgeving zorgt voor gelukkigere en beter presterende medewerkers.

'Daarnaast weten we uit de literatuur dat een inclusieve werkomgeving zorgt voor gelukkigere en beter presterende medewerkers. Werkgevers worden aantrekkelijker bevonden wanneer er een diverse en inclusieve werkomgeving is. Hierdoor wordt het gemakkelijker om nieuwe medewerkers te werven en te behouden in een krappe arbeidsmarkt.’

Wat gaan jullie doen en met wie?

‘Samen met collega’s en andere organisaties brengen we mogelijkheden en knelpunten rondom culturele diversiteit en inclusie in kaart en gaan organisaties aan de slag om stappen te zetten naar verandering op de werkvloer. We beginnen met twee sessies in de eigen organisatie om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en de vragen die er leven. Van daaruit werken we toe naar het ontwikkelen van interventies of verbetermogelijkheden die deelnemende organisaties in de praktijk gaan uitvoeren tijdens het traject. In drie gezamenlijke sessies delen we ervaringen en inspirerende voorbeelden en leren we van elkaar’ 

Wat wordt er van deelnemende zorgorganisaties gevraagd?

‘Om echt een verandering in gang te zetten, vragen we commitment om met diversiteitsbeleid aan de slag te gaan. Daarom vragen we betrokkenheid vanuit verschillende lagen in de organisatie: uitvoerend medewerker uit het team, een manager, bestuurder of teamleider en een HR-medewerker.’

Wat levert het op voor zorgorganisaties? 

‘Het traject geeft zorgorganisaties inzicht en inspiratie om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor iedereen. Organisaties doen inspiratie op bij andere zorgaanbieders én experts en gaan aan de slag met concrete oplossing(en). Tevens leveren organisaties een belangrijke bijdrage aan kennis voor de gehele zorgsector,’ aldus Sterenborg. De resultaten van het project worden verspreid via de kennispleinen van Vilans. 

Aanmelden

Interesse? Meld u dan aan door een mail te sturen aan m.sterenborg@vilans.nl. U krijgt dan een telefonische intake. Deelname is kosteloos. Wel vragen we ureninzet vanuit de deelnemende organisaties.

Meer informatie over diversiteit in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

MariekeSenior adviseur
Marieke
Sterenborg
Senior adviseur m.sterenborg@vilans.nl
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl