Tackel administratieve lasten in sociaal domein

Eindeloze formats en gedetailleerde verantwoordingsformulieren. Urenlang zwoegen op Excel-lijsten en steeds opnieuw rapportages invullen. Herkenbaar? Voor veel mensen die werken bij gemeenten en zorgaanbieders inmiddels wel. Want met de komst van de Wmo en Jeugdwet is administratie er niet eenvoudiger op geworden. Verantwoorden tot achter de komma is in het sociaal domein tot een ware kunst verheven.

15-08-2016

Deze blog is geschreven door Maureen Schonewille

Tackel administratieve lasten in sociaal domein

Oplossingen om zorg te verantwoorden

Sinds 1 januari 2016 ben ik accountmanager van het programma Informatievoorziening Sociaal Domein, kortweg ISD. Ik help gemeenten en zorgaanbieders de administratieve druk te verminderen. Bijvoorbeeld door hen te wijzen op een aantal slimme landelijke oplossingen zoals standaardcontracten voor zorginkoop. Met deze standaarden leg je de afspraken tussen gemeente en zorgaanbieder vast over je administratie en je verantwoording aan het eind van het jaar. Zonder overbodige poespas en met gebruik van de digitale snelweg.

Kies voor standaard en vul aan met maatwerk

Landelijk zijn er dus standaarden voor contracten, een landelijke productcodelijst en controleprotocol en het digitale berichtenverkeer. Gebruik deze zo veel mogelijk zodat we de huidige (exorbitante!) variatie terugdringen. Door te harmoniseren en standaardiseren worden processen sneller en efficiënter. Met als belangrijk voordeel dat er meer middelen overblijven voor datgene waarvoor ze bedoeld zijn: het leveren van zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. 

Vastleggen van kwaliteit in sociaal domein

Vervolgens rijst natuurlijk de vraag hoe je de kwaliteit van zorg vastlegt. Al jarenlang een ingewikkelde discussie. Want thema’s als veiligheid, eigen regie, zelfredzaamheid, cliëntwaardering, wachtlijsten en vakmanschap zijn nu eenmaal niet zo makkelijk te vangen in lijsten. Een algemeen geaccepteerde methode om kwaliteit van zorg in het sociaal domein te meten is er niet. Kunnen gemeenten en zorgaanbieders dan helemaal geen afspraken maken over kwaliteit? Natuurlijk wel.

Door de juiste gesprekken over de juiste onderwerpen te voeren. Mijn tip: kies de 3 belangrijkste thema’s. Kwaliteit is enorm breed en je kunt niet over alles in gesprek gaan. Ga na wat het best past bij de inwoners en zorgaanbieders van jouw gemeente. Heb je veel kwetsbare ouderen? Praat dan over zelfredzaamheid en de inzet van vrijwilligers. Last van hangjongeren? Neem dan veiligheid in wijken en buurten als speerpunt. Zo geef je de lokale kleur van een gemeente een plaats in de kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Administratie is middel en geen doel

Tot slot: Maak kwaliteit klein, op maat en voer er een goed gesprek over. Ontwikkel geen geforceerde meetinstrumenten die uiteindelijk nietszeggend zijn en waarmee je ook niet kunt sturen. Last but not least: onthoud dat administratie een middel is en geen doel op zich. Wil je meer weten over ISD en het terugdringen van administratieve lasten in het sociaal domein? Ik help je graag verder.

Meer informatie over administratielasten

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl