Henk Nies

Henk Nies

Anneke Francke nieuw lid erkenningscommissie ouderenzorg

Prof. dr. A.L. (Anneke) Francke is toegetreden als lid van de erkenningscommissie voor interventies in de ouderenzorg. Anneke Francke is professor aan het VUmc en programmaleider bij het NIVEL.

24-05-2016

Vilans is blij met de toetreding van Anneke Francke: “Vilans is blij iemand met een verpleegkundige achtergrond in de erkenningscommissie te mogen verwelkomen.  Als hoogleraar ‘Verpleging en Verzorging in de Laatste Levensfase’  kan zij ook de kennis uit het domein van de verpleegkunde en verzorging op waarde schatten.”  

Databank erkende interventies ouderenzorg

In de ouderenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. De databank geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. Een onafhankelijke commissies onder voorzitterschap van prof. dr. Pauline Meurs beoordeelt de ingediende interventies. Bovendien worden ze opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland.

Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat verder bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut.

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl