Johan Vesseur

Johan Vesseur

Antibioticaresistentie: heftige dilemma’s en conflicterende richtlijnen

Infectiepreventie is een blijvende uitdaging in verpleeghuizen. De kleine duizend bezoekers van het congres Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg deelden maandag 19 november in verschillende workshops volop kennis met elkaar over dit onderwerp. Van de hectische dilemma’s waar zorgmedewerkers dagelijks tegenaan lopen tot verschillen in richtlijnen voor het toedienen van antibiotica bij ouderen.

30-11-2018

Eén van de workshops op de bijeenkomst is ‘Het is hier toch geen ziekenhuis’. Hierin vertelt Paul Caesar (deskundige infectiepreventie bij Zorggroep Alliade) over het belang van een goed infectiepreventiebeleid, ook in het verpleeghuis. Caesar weet nog precies wat hij te horen kreeg toen hij als deskundige infectiepreventie vanuit ziekenhuis Tjongerschans gedetacheerd werd naar Alliade en daar ging vertellen over zijn werk: 'Het is hier toch geen ziekenhuis!'. Een reactie die iedereen die in een verpleeghuis werkt zal herkennen. ‘Toch ligt ook in het verpleeghuis het risico op zorg gerelateerde infecties altijd op de loer’, vertelt hij, ‘het gaat immers om kwetsbare mensen. Bovendien is sprake van beweging van mensen tussen verpleeghuis en ziekenhuis. En op het moment dat iemand in het verpleeghuis wordt opgenomen, weten we niet wat die bij zich draagt. Infectiepreventie moet dus toch écht meer aandacht krijgen in verpleeghuizen.’

Ook in het verpleeghuis ligt het risico op zorggerelateerde infecties altijd op de loer.

Zorgmedewerkers bespreken heftige dilemma’s

Over ‘Dilemma’s in de hectische waan van de dag, hoe voldoe je toch aan de basis?’ legt Vilans-adviseur Esther van Baaijen uit: ‘Je wil natuurlijk zo hygiënisch mogelijk werken. Helaas word je vaak geleid door de hectische waan van de dag, waardoor hygiënisch weken niet altijd de hoogte prioriteit krijgt.’

Ik kom soms bij cliënten over de vloer waar het zo’n ongelofelijke bende is.

In roulerende groepjes bespreken zorgmedewerkers hun dilemma’s met elkaar. Een thuiszorgmedewerker vertelt: ‘Ik kom soms bij cliënten over de vloer waar het zo’n ongelofelijke bende is. Met honden en katten en de verwarming op dertig graden. Ik weet soms niet goed hoe ik daar hygiënisch moet werken. Ik krijg wel een draagflesje ontsmettingsmiddel voor mijn handen mee van mijn werkgever, maar vaak denk ik dat dit niet helemaal volstaat.'

Verschillende richtlijnen in de zorg

Een workshop met een heel andere insteek vindt plaats onder de titel: ‘Antibiotic Stewardship in woonzorgorganisaties: verschillen tussen specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen’. Theo Verheij is hoogleraar Eerstelijns geneeskunde bij het UMC Utrecht en expert antibioticaresistentie bij het RIVM. Samen met hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh van het UNO-VUmc en het programma Aging en Later Life, bespreken ze de interessante kwestie van de verschillen in de richtlijnen die huisartsen hanteren en die specialisten ouderengeneeskundigen hanteren. Verheij: ‘Luchtweg- en urineweginfecties komen regelmatig voor in woonzorgorganisaties en kunnen door zowel de huisarts als de specialist ouderengeneeskunde behandeld worden. Echter, beide beroepsgroepen hebben hun eigen richtlijnen en dat kan voor dilemma’s zorgen.’

In een interactieve sessie leggen de hoogleraar verschillende casussen van infecties bij ouderen voor aan een zaal vol artsen en specialisten. Altijd met de vraag op welk moment er al dan niet antibiotica voorgeschreven moet worden. Dit leidt tot een professionele discussie die nog maar eens aantoont dat het verantwoord voorschrijven van antibiotica niet altijd eenduidig is.

Aan de slag met leeromgeving hygiënisch werken

Aan het einde van een geslaagd congres gaan alle aanwezigen weer uiteen. Maar de discussie gaat door, evenals het delen van goede voorbeelden. Zo kunt u op de website resistentiepreventie.nl onder andere met de Leeromgeving hygiënisch werken meteen aan de slag.

Lees meer over antibioticaresistentie

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl