Bestuurder Monique Cremers over de Frisse Blik Sessies

In de langdurende zorg is behoefte aan echt nieuwe inzichten en oplossingen. Om dit te faciliteren organiseert kenniscentrum Vilans sessies met recent aangetreden zorgbestuurders. Hierin delen ze kennis met elkaar en bespreken ze de nieuwste ontwikkelingen. In deze zogenoemde ‘Frisse Blik sessies’ reiken de gesprekken altijd verder dan de eigen organisatie of de directe eigen scope. Het gaat over de relatie tussen de care en ontwikkelingen in de samenleving. Zo krijgen we en houden we een frisse blik op de zorg.

25-01-2018

De frisse blik van Monique Cremers, bestuurslid bij De Zorgcirkel

Monique Cremers is samen met oud-Vilans-bestuurder Annelies Versteegden een van de initiators en eerste deelnemers van de ‘Frisse Blik sessies’. Ze zet zich in voor een sector waar zorgprofessionals minder bescheiden zijn en meer mogelijkheden aangereikt krijgen om de eigen talenten te laten groeien. ‘In het gigantische maatschappelijke vraagstuk van de vergrijzing moeten we met onze kennis als langdurige zorgsector leidend zijn.’

U ging in mei 2016 vanuit de ziekenhuiszorg naar de ouderenzorg. Wat viel u op?

‘Het viel me op dat zorgprofessionals in langdurende zorg vergeleken met de mensen in de cure over het algemeen heel bescheiden waren. In ziekenhuizen zijn verpleegkundigen en artsen georganiseerd in allerlei overlegorganen en zorgen ze heel goed voor hun eigen ontwikkeling en opleiding. In de care zag ik dat in eerste instantie in veel mindere mate gebeuren. Gelukkig gaat er de laatste jaren een soort emancipatiegolf door de sector en worden professionals zich steeds meer bewust van hun eigen talenten en vaardigheden waarmee ze kwaliteit van zorg voor zeer kwetsbare mensen beïnvloeden.’

Was die emancipatie ook een van de thema’s van de ‘Frisse Blik sessies’?

‘Onder andere. Naast het feit dat ik de mensen op de werkvloer zich te weinig zag profileren, stond de sector toen ook nog eens voor de buitenwereld in een kwaad daglicht. De koepels hadden het vaak alleen over geld en vanuit de kranten kreeg je het idee dat ‘verpleeghuisbewoners enkel aan hun lot overgelaten in bed zouden liggen. Ik was echt op zoek naar een manier waarop we een veel realistischer beeld van de sector konden neerzetten. Dat we de professionaliteit van medewerkers meer gingen benadrukken en  faciliteren. Maar ik kon daar eigenlijk weinig instrumenten of mogelijkheden voor vinden. Tot ik tijdens een cursus in gesprek kwam met Annelies Versteegden. Toen bleken de kennis, hulpmiddelen en tools er wel degelijk te zijn. Je moest ze gewoonweg zien te vinden omdat bestuurders ze nog te weinig delen met elkaar.’

Wat voor zaken deelt u zoal met uw medebestuurders?

‘Ik ben vooral geïnteresseerd in manieren voor bestuurders om dichter tot de werkvloer te komen om vanuit de kracht daar te verbeteren. Soms verdringen zaken als de financiën en het vastgoed de zorginhoud van de eerste plaats. Hoewel die portefeuilles ook belangrijk zijn gaat het toch echt primair om de kwaliteit van zorg. Ik voel de verantwoordelijkheid en opdracht om zorg te innoveren op basis van de veranderende behoefte van mensen en van maatschappij. De basis van goede zorg is en blijft daarbij de relatie tussen de cliënt en de professional. Samen met mijn collega-bestuurder Ronald Buijs formuleerden wij  twaalf strategisch uitgangspunten onder de titel ‘vanuit behoefte gestart’. Daarbij staan persoonsgerichtheid en het aanspreken van de eigen kracht van medewerkers bovenaan. Het helpt  enorm als hier vanuit  bestuur en leidinggevenden  de nadruk op ligt. Mensen worden uitgedaagd  en voelen  zich veel vrijer om te experimenteren met zorgvernieuwing. En daar komen de mooie nieuwe ideeën en vooruitgang van. Daar delen we veel over tijdens Frisse Blik sessies.’

Dat is ook wat u voor de toekomst zal blijven inbrengen bij de Frisse Blik Sessies?

‘In de toekomst speelt zorgverlening zich nog veel vaker thuis af dan nu al het geval is. In tachtig procent van de gevallen zal ook de zwaarste vorm van zorg niet meer in een intramurale setting geleverd worden. We moeten als sector leidend zijn en sturing geven aan deze beweging. Zo kijken wij heel strategisch naar wat voor woonzorgvormen we kunnen aanbieden. Zodanig dat mensen een ‘eigen thuis’ behouden of ergens gaan wonen waar dat kan, terwijl zij beroep op zorg kunnen doen vergelijkbaar met de huidige verpleeghuiszorg. En uiteraard werken we aan een nieuwe paradigma dat uitgaat van thuisblijven ook wanneer er een kwetsbare situatie ontstaat. Het vraagt innovatieve zorgverlening en andere veel nadrukkelijker samenwerking in de maatschappij. We starten bijvoorbeeld veel eerder in het zorgproces om ook familie en vrienden te betrekken en leggen bijvoorbeeld ook contact met scholen of de lokale supermarkt. En voor mensen zonder sociaal netwerk zoeken we naar methoden om voor hen een netwerk te creëren. Dat zijn ontwikkelingen waarvoor ik bij de Frisse Blik en Vilans handvatten en kennis tot me kan nemen en kan delen. In dit traject is de samenwerking met alles en iedereen namelijk van cruciaal belang. Dus daaraan werk ik graag met Annelies in de Frisse Blik-sessies.’

Oud-bestuurder Annelies Versteegden van Vilans over de Frisse Blik-sessies:

‘Voor ons bieden de sessies een mooie manier om onze rol als kennisorganisatie te pakken en zo veel mogelijk kennis te delen en te verspreiden. Als we een thema voor een volgende sessie hebben bepaald met elkaar, dan krijgen de Frisse Blik-deelnemers een handige bundeling van kennis en informatie vooraf toegestuurd. Dat behelst de kennis en informatie die wij op een bepaald thema in huis hebben, zoals onderzoek dat wij (of anderen) hebben uitgevoerd, een selectie van (bestuurlijk) relevante kennis vanuit de kennispleinen, Waardigheid & Trots of best practices en nieuwe inzichten van andere zorgorganisaties. Dat is een handig overzicht voor bestuurders die op een specifiek thema helemaal bij willen zijn. Zo hebben we dat al gedaan voor het thema langer zelfstandig thuis wonen, terugdringen van psychofarmaca, inzet van mantelzorg en informele zorg, ondersteuningsplannen en ICT.

Vervolgens worden aan tafel de dilemma’s besproken. Dit is voor ieder zeer waardevol. Ook voor ons als kennisorganisatie. Het helpt ons weer om ons werk aan te scherpen en beter te richten.

Wat zullen de Frisse Blik-thema’s zijn voor dit jaar?

‘Ik kan me voorstellen dat dit thema’s kunnen zijn zoals leiderschap en governance, of bijvoorbeeld het introduceren van nieuwe technologie. Het mooie van dit format is echter dat wij niet als Vilans op eigen houtje thema’s zullen opwerpen. Die komen juist van de deelnemers, rechtstreeks uit de praktijk. Zo kun je tijdens een sessie horen hoe collega-bestuurders uit een andere sector tegen bepaalde ontwikkelingen aankijken en hoe men binnen de eigen organisatie met bepaalde uitdagingen is omgegaan. De frisse blik over wat elders heeft gewerkt en hoe de eigen rol te verstreken, daar zijn we naar op zoek.’

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl