Johan van der Leeuw

Johan van der Leeuw

Betere zorg in de nacht op Bijeenkomst Nachtzorg

Professionals in de nachtzorg hebben te maken met verschillende uitdagingen. Snelle technologische ontwikkelingen, negatieve publiciteit en de komst van de nieuwe Wet zorg en dwang. Tijdens de Bijeenkomst Nachtzorg van Vilans op de Zorg & ICT beurs bespraken genodigden oplossingsrichtingen.

30-04-2018

Onder voorzitterschap van Vilans-bestuurder Henk Nies komen de actuele kwesties van de aanwezige nachtzorgmanagers snel boven. Hoe ethisch verantwoord is het om iedere bewoner in de nachtzorg standaard uit te luisteren? Hoe betrouwbaar is de techniek van het uitluisteren? Zijn er betere alternatieven op de markt? En vooral: hoe organiseren we betere nachtzorg?

Vals positief

Expert Johan van der Leeuw schetst de laatste stand van de techniek: ‘In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt sinds de jaren 80 op grote schaal akoestische bewaking tweede generatie toegepast. Kenmerkend daarbij is een zeer hoog percentage vals positieve meldingen. De derde generatie technologie filtert zelf actief door slimme software en levert daardoor minder vals alarm op. Intelligente videobewaking, al dan niet met een netwerk van sensoren, neemt ook een grote vlucht. Met name in de ouderenzorg. Zo kunnen slimme camera’s pas een melding doorgeven naar de zorg als het gedrag van de bewoners afwijkt en registreren of bepaald gedrag bijvoorbeeld een val is of dwalen.’

Casus uit de praktijk

Het grootste discussiepunt op de bijeenkomst is de gewenste cultuuromslag. De casus van zorgorganisatie Prisma geeft een tekenend voorbeeld hiervan. Zorgmanager Michael de Nijs van Prisma: ‘We hebben in een pilot besloten de cliënten in een nieuwbouwlocatie niet meer collectief uit te luisteren. Onder het motto “wij luisteren niet tenzij”. Dit levert minder vervuiling van het systeem en dus minder meldingen. We zagen toename van de veiligheid, want minder valse meldingen betekent een betere reactietijd. De belangrijkste uitkomst was echter dat we de privacy van de cliënten verbeteren door niet meer alles wat ze s ’nachts doen te beluisteren. Uiteindelijk biedt het ‘niet luisteren tenzij’ ook groter werkplezier voor nachtzorgmedewerkers. Zij hoeven bijvoorbeeld minder vaak cliënten midden in de nacht wakker te maken wegens een valse melding. Inmiddels is het Prisma-breed ingevoerd.'

Wet zorg en dwang

Het ‘nee tenzij’ principe van Prisma sluit naadloos aan bij de nieuwe Wet zorg en dwang. Expert Marjolein van Vliet: ‘Onvrijwillige zorg is zorg waarmee de cliënt of zijn vertegenwoordiger niet instemt en zorg waarmee de vertegenwoordiger instemt maar waartegen de cliënt zich verzet. Hieronder kan ook het uitoefenen van toezicht vallen, zoals uitluisteren. Dit kan in feite slechts als er ernstig nadeel dreigt voor de cliënt of zijn omgeving. Dat betekent dat je vooral met de cliënt en diens vertegenwoordiger het gesprek aan moet gaan of elektronisch toezicht echt nodig is, en of er geen minder ingrijpende en privacy-schendende alternatieven te bedenken zijn.’

Het gesprek over hoe deze grote omslag in denken en doen te maken ging nog lang door. Henk Nies: ‘Het blijkt dat we nog veel uitdagingen hebben liggen op dit vlak. Op deze bijeenkomst blijkt wel dat de oplossing gevonden kan worden door van elkaar te leren en ervaringen te delen.’

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
van der Leeuw
Senior adviseur j.vanderleeuw@vilans.nl 06 22 81 06 56
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl