Betere zorg voor mensen met traumatisch hersenletsel

Bent u betrokken bij de zorg voor mensen met traumatisch hersenletsel en wilt u bijdragen aan betere zorg? Download nu de toolkit en ga aan de slag met de implementatie van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.

28-03-2018

In de toolkit vindt u onder andere een stappenplan met implementatietips, een video waarin deskundigen het belang van de Zorgstandaard benadrukken, het antwoord op veel gestelde vragen en hulpmiddelen voor betere zorg. Ook kunt u hier de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel downloaden of bestellen. Wij hebben de implementatie in de eerste 4 regio’s geëvalueerd en op basis daarvan een boekje gemaakt met 9 adviezen uit de praktijk.

Gevolgen traumatisch hersenletsel

Elke dag komen er 129 patiënten op de spoedeisende hulp met traumatisch hersenletsel als gevolg van een klap of val op het hoofd. In totaal kampen 67.000 mensen met de gevolgen ervan. Klachten als gevolg van traumatisch hersenletsel worden onvoldoende herkend en erkend, met name de onzichtbare gevolgen waardoor patiënten vaak geen adequate zorg en behandeling krijgen. De zorg moet en kan beter!

De sterke behoefte aan kwaliteitsafspraken heeft er toe geleid dat zorgprofessionals en de patiëntenvereniging gezamenlijk één norm hebben vastgesteld in de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. De implementatie van deze standaard moet een einde maken aan het doolhof in het zorgveld bij traumatisch hersenletsel. Daar gaan we, met behulp van de toolkit, samen voor zorgen.

Vragen en meer info

Op de website vindt u meer informatie over de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. Vragen kunt u mailen naar: zorgstandaard@hersenstichting.nl.

Lees meer over niet-aangeboren hersenletsel

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl