Yvonne de Jong

Yvonne de Jong

Betrek de mantelzorgers: samen naar zorgen dat

Familie, vrienden en buren zijn belangrijk voor het welzijn en welbevinden van cliënten in de langdurende zorg. Toch is het vaak zoeken naar de juiste aanpak om ze te bereiken en betrekken bij de zorg. Zorggroep Raalte (ZGR) vroeg onze onze hulp en volgde een verbetertraject familieparticipatie. Zij gaven het traject een 9. Projectleider José Middelkamp vertelt waarom ze het traject zo hoog waarderen.

12-12-2017

betrek de mantelzorgers samen naar zorgen dat

‘Mensen komen bij ons wonen in de laatste fase van hun leven. Juist dan is goed contact met de familie belangrijk. Dat is lang niet altijd vanzelfsprekend. Veel mensen hebben het gevoel dat wanneer hun familielid hier komt wonen, de zorg volledig uit hun handen wordt genomen. Dat was ook onze taak en visie: ‘zorgen voor’. Maar daar is een verschuiving in gekomen. We gaan steeds meer naar ‘zorgen dat’. In onze visie op mantelzorg zijn waarden als ‘samen’, ‘gelijkwaardig’, ‘verbinden’ en ‘vertrouwen’, leidend. Zo benutten en versterken we de samenwerking tussen mantelzorgers en onze eigen medewerkers zoveel mogelijk. Dit is een cultuuromslag!’

Anders denken, anders doen met mantelzorgers

‘Bij die cultuuromslag heeft Yvonne de Jong ons een jaar ondersteund. Deze samenwerking ervoeren we als erg positief. We zijn gestart met de voorstelling Familiefabels: 4 bijeenkomsten met gemiddeld steeds 100 medewerkers en mantelzorgers. Een mooie kick-off waarmee we lieten zien dat we het echt anders wilden doen. Daarna hebben we een tevredenheidsmonitor, klantarena’s met mantelzorgers en COUP-trainingen voor medewerkers georganiseerd.

Dat was erg waardevol. Je hoort wat er leeft bij de verschillende betrokkenen en dat is soms heel anders dan je denkt. Vooral de klantarena was een eyeopener. Daar bleek dat mantelzorgers het vaak prima vinden om bepaalde taken over te nemen. Zo vertelde een dochter dat zij het geen enkel probleem vindt haar moeders tanden te poetsen of nagels te knippen als zij toch op bezoek is. Een andere kleinzoon wilde graag af en toe piano spelen voor zijn opa. Daar kunnen de andere bewoners nu ook van genieten. Door in gesprek te gaan leer je buiten de kaders denken.'

Meer betrokkenheid en kwaliteit van leven voor de bewoners, minder werkdruk

'betrek de mantelzorgers samen naar zorgen dat Uit de nameting bleek dat er nu meer aandacht is voor familieparticipatie en dat de betrokkenheid is verhoogd. Dat zijn mooie ontwikkelingen die we ook terugzien in de praktijk. We hebben nu informatieboekjes met suggesties voor activiteiten voor familieleden: bijvoorbeeld een wandelroute in de tuin, een spelletje uit de kast of een braintrainer. We stimuleren mantelzorgers een kopje koffie te drinken met de bewoners op de PG-woongroep of een spelletje doen. Daarnaast organiseren locaties activiteiten zoals klus- en schoonmaakmiddagen of welzijnsactiviteiten met hulp van mantelzorgers. Mantelzorgers en medewerkers voelen zich nu vrijer. De werkzaamheden die we alleen niet af konden, vooral op het gebied van welbevinden, doen we nu meer samen. Dat verhoogt de kwaliteit van leven voor onze bewoners en heeft een positieve invloed op de werkdruk. De mantelzorgers waarderen de duidelijkheid over mantelzorgtaken.'

'Daarnaast zijn we meer gaan kijken naar de mogelijkheden van mantelzorgers. Woont een familielid ver weg? Misschien is er wel een buurvrouw of iemand van de zangclub die even langs kan komen. We kijken nu veel breder in het netwerk van een bewoner.'

Uitdaging: blijvend ondersteunen familie en mantelzorgers

'De uitdaging is nu het blijvend ondersteunen van medewerkers en familieleden. Dit doen we bijvoorbeeld door themabijeenkomsten te organiseren over de veranderende rol van de mantelzorger of over ziektebeelden en door met mantelzorgers in gesprek te gaan over zijn/haar ervaringen. We hebben ook een aantal verbeteracties: afstemmen met de klant en de mantelzorger. Onze rol is ondersteunen vanuit veiligheid en kwaliteit, zonder hierin ondergeschikt te worden. Daar gaan we na de zomerperiode mee aan de slag.'

Tips van José voor andere organisaties:

  • Maak een duidelijke visie en projectopdracht met een werkgroep. Alleen dan maakt u een cultuuromslag.
  • Zorg dat familieparticipatie gefaciliteerd wordt in tijd. Doe het er niet ‘even’ bij. En denk niet dat u het in een half jaar gedaan hebt!
  • Bij een cultuuromslag is de inzet van externe expertise van toegevoegde waarde. Wilt u aan de slag met familieparticipatie, kies dan niet 1 onderdeel, maar maak gebruik van het hele pakket.
  • Er verandert veel in de zorg, daardoor verslapt de aandacht voor familieparticipatie. Dankzij de structuur en de middelen van Vilans, hebben we continue aandacht gegeven aan de verandering.

Zelf aan de slag

Wilt u aan de slag met familieparticipatie? Of wilt u meer informatie over verschillende onderdelen? Bekijk de mogelijkheden of neem contact op met Yvonne de Jong, 06 228 103 76.

Meer informatie over familieparticipatie  

Meer informatie? Neem contact op met:

YvonneSenior adviseur
Yvonne
de Jong
Senior adviseur y.dejong@vilans.nl 06 22 81 03 76
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl