Lian Stouthard

Lian Stouthard

Bewonersinitiatief van onmisbare waarde – geld blijft knelpunt

Er zijn in de afgelopen jaren honderden nieuwe dorps- en wijkinitiatieven ontstaan die een onmisbare bijdrage leveren aan welzijn, zorg en wonen. Meer dan de helft hiervan kan dit echter niet zonder structurele financiering.

30-03-2021

Dit is een belangrijke uitkomst van de eerste Monitor Zorgzame Gemeenschappen, die is uitgevoerd door Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE), samen met de daarbij aangesloten regionale netwerken van bewonersinitiatieven, Vilans en Movisie.

De initiatieven richten zich op het vergroten van de leefbaarheid van dorp of wijk en het welzijn van de bewoners. Bijvoorbeeld door:

  • het bestrijden van eenzaamheid

  • het bevorderen van een gezonde leefstijl

  • het vergroten van de eigen (veer)kracht van bewoners

  • het ondersteunen van ouderen zodat zij op een goede manier langer thuis kunnen blijven wonen

Naar eigen zeggen slagen de initiatieven erin om in twee van de drie gevallen deze doelen te realiseren.

Financiering blijft uitdaging

Een kleine 80% van de initiatieven ontvangt subsidies of giften, bijvoorbeeld van de gemeente, provincie of fondsen als het Oranje Fonds of het VSBfonds. Andere bronnen van inkomsten zijn ledencontributies of eigen bijdragen van deelnemers aan activiteiten. Voor meer dan de helft van de bewonersinitiatieven is financiering echter een voortdurende uitdaging. Voor ruim een op de tien is geldgebrek zelfs een echte belemmering om hun doelen te bereiken, en voor een derde van de initiatieven zijn de huidige financiële middelen onvoldoende om de activiteiten uit te breiden.

Relatief kleine bedragen

Jan Smelik, algemeen coördinator van NLZVE, zegt hierover: ‘Veel bewonerscollectieven zijn afhankelijk van subsidies. Vaak kunnen ze voor het opstarten van activiteiten wel wat geld krijgen, maar daarna moeten ze hun eigen broek ophouden. We zien dat sommige initiatieven daar prima in slagen, bijvoorbeeld doordat ze een eigen pand hebben waarmee ze inkomsten genereren, maar andere initiatieven komen op enig moment toch in de problemen. En dat is jammer. Zeker omdat het tekort meestal maar een klein bedrag betreft, terwijl hun bijdrage aan het welzijn en de zorg van inwoners inmiddels onmisbaar is geworden.’

Duurzaam organiseren

De onderzochte zorgzame gemeenschappen zijn gemiddeld genomen gestart in 2012, al zijn vooral in het zuiden van het land de eerste initiatieven al van voor de eeuwwisseling. Vilans-onderzoekster Lian Stouthard snapt dat de roep om structurele financiering speelt. ‘Na 10 jaar ben je je pioniersfase echt wel voorbij en wil je je activiteiten in buurten en wijken duurzaam organiseren. Wat wel belangrijk is, is om je impact dan ook goed zichtbaar te maken.’

Met een duidelijk verhaal over hoe jouw activiteiten leiden tot veranderingen voor mensen kom je al een heel eind.

Goede impact

‘Gelukkig onderzoekt al 41% van de initiatieven of ze hun doelen bereikt’, vervolgt Stouthard. ‘Dat kun je heel ingewikkeld maken, maar met een simpel en duidelijk verhaal over hoe jouw activiteiten leiden tot veranderingen voor de mensen in je gemeenschap kom je al een heel eind. Dat gaat je niet alleen helpen bij het verkrijgen van structurele financiering, maar ook bij het vinden van vrijwilligers. Een kwart van de initiatieven heeft moeite om vrijwilligers vast te houden. Bijna de helft heeft behoefte om zich te ontwikkelen in het binden en boeien van de doelgroep. Een goed verhaal over je impact helpt bij al deze zaken.’

Meer resultaten leest u in dit artikel

Meer informatie? Neem contact op met:

FransExpert innovatie
Frans
van Zoest
Expert innovatie f.vanzoest@vilans.nl 06 55 44 03 68
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl