Bezoekersregeling gehandicaptenzorg aangescherpt

In alle instellingen voor de gehandicaptenzorg wordt de bezoekersregeling aangescherpt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Er komt een zogenoemde 'Nee, tenzij'-regeling. Dat betekent dat er alleen bezoek wordt toegestaan als het contact met de familie of vrijwilliger van essentieel belang is voor de patiënt.

24-03-2020

Sommige zorgorganisaties voerden dit beleid al uit, maar het gaat nu landelijk gelden, vooralsnog tot en met 6 april. 

Bij coronavirus volledig bezoekverbod

Zorgorganisaties bepalen zelf of het bezoek nodig is. Per dag mag één bewoner dan maximaal één persoon een uur ontvangen, mits de bezoeker klachtenvrij is. Als het virus in een instelling wordt geconstateerd, geldt een volledig verbod op bezoek. Daarnaast moeten ook de bezoekers 1,5 meter afstand houden van cliënten en zorgmedewerkers. Bezoekers moeten de gemeenschappelijke ruimtes vermijden. Er is alleen contact in de eigen ruimte of bijvoorbeeld buiten afspreken, om te gaan wandelen met minimale afstand van 1.5 meter. Als familie een cliënt die in een instelling woont wil ophalen om voor een periode naar huis te gaan, blijft die cliënt bij zijn familie tot de bezoekersregeling is opgeheven.

Verschillen per regio

De situatie is per regio verschillend. Zo gelden in Noord-Brabant en Limburg strengere eisen dan in andere regio’s. Op aanwijzing van het ROAZ, de regionale GGD of GHOR kan het 'Nee, tenzij…' beleid later worden aangescherpt. 

Bekijk preventiemaatregelen tegen besmetting in de gehandicaptenzorg

Verpleeghuiszorg

Voor verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen werd vrijdag 20 maart de bezoekersregeling al aangescherpt. Daar zijn de deuren tot in ieder geval 6 april gesloten voor alle bezoekers. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor bewoners die stervende zijn.

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

HilairSenior adviseur
Hilair
Balsters
Senior adviseur h.balsters@vilans.nl 06 22 81 00 70
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl