‘Bezoekverbod in verpleeghuizen had verrassend weinig negatieve invloed’

Het bezoekverbod dit voorjaar in verpleeghuizen heeft - gemiddeld genomen - geen negatieve invloed gehad op het welbevinden van de bewoners. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC. ‘Wij waren verrast’, zegt hoogleraar ouderenzorg Hein van Hout van het Amsterdam UMC in de Volkskrant. ‘We hadden juist verwacht het omgekeerde te zien.’

28-09-2020

Het bezoekverbod gold als een van de pijnlijkste maatregelen die het kabinet moest nemen tijdens de eerste golf. Van de ene op de andere dag konden kinderen niet meer hun ouders bezoeken, of konden jarenlange geliefden elkaar alleen nog maar vanachter glas zien. Nu blijkt dat die gedwongen opsluiting voor veel ouderen minder dramatisch was dan gedacht. De Volkskrant schrijft: het aantal conflicten tussen bewoners onderling of tussen bewoners en personeelsleden halveerde, en ook hadden de ouderen hadden minder kalmeringsmedicatie nodig.

Lees het volledige artikel van de Volkskrant

Onderzoek

Van Hout en een collega doken voor hun onderzoek in geanonimiseerde data van ruim 500 bewoners tijdens de lockdown, en van 500 bewoners precies een jaar eerder. Uit die gegevens blijkt dat het gevoel van eenzaamheid onder ouderen weliswaar iets toenam, maar niet significant. Hetzelfde geldt voor het aantal keren dat een oudere zich terugtrok, wat kan duiden op een vorm van apathie. Het aantal conflicten daalde wél significant, evenals het gebruik van slaapmedicatie. Daarnaast rapporteerde het personeel geen slechtere stemming onder de bewoners, en een geen verminderde cognitie. Ook hadden zij vaker contact met familieleden dan voorheen: weliswaar niet in levenden lijve, maar bijvoorbeeld via beeldbellen. Ook verrassend volgens de onderzoekers: voor bewoners zonder dementie, die zich dus bewust waren van de sociale isolatie, gelden deze bevindingen evengoed.

Henk Nies

Vilans-directeur Henk Nies herkent de uitkomsten. ‘Er is zeker een groep die het goed doet op zoveel rust, dat is ook op andere plaatsen waargenomen. Dit zien wij ook terug in rapportages uit het buitenland. Ook in de gehandicaptenzorg blijkt het wegvallen van bijvoorbeeld de dagbesteding voor sommige mensen weldadig uit te pakken. Daarnaast kan een verklaring zijn dat er tijdens de lockdown meer tijd was voor een-op-eencontact tussen zorgverlener en bewoner, en dus meer gerichte aandacht, denkt Nies.'

Ieder mens is een afwijking van het gemiddelde.

'Maar, zegt hij, ‘ieder mens is een afwijking van het gemiddelde. Er zijn ook mensen voor wie het bezoekverbod heel verdrietig was, of die zelfs zijn gestorven van eenzaamheid. Dat is óók waar. De conclusies uit dit soort onderzoeken gebruiken sommige verpleeghuizen om hun bezoekafspraken ook in de toekomst anders vorm te geven, weet Nies. ‘Als blijkt dat bepaalde bewoners opknappen van minder of andersoortig bezoek, bespreken zij dat met de familie. Soms is het bijvoorbeeld beter om wat vaker kort, dan om eens in de week twee uur langs te komen.’

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl