Bij persoonsgerichte zorg hoort oog voor diversiteit

In grote steden heeft meer dan de helft van de inwoners een niet-Nederlandse achtergrond. Dit percentage groeit. Om mensen goed van dienst te zijn, is het voor zorgmedewerkers van belang om goed om te gaan met culturele verschillen. Het kennisplein Zorg voor Beter lanceert daarom het nieuwe thema Diversiteit.

09-11-2016

Bij persoonsgerichte zorg hoort oog voor diversiteit

Persoonsgerichte zorg

Alle mensen verschillen van elkaar. Er zijn culturele verschillen, sociale verschillen, verschillen in opleidingsniveau en in seksuele identiteit. In de huidige persoonsgerichte zorg staat de cliënt met zijn voorkeuren, vragen en gewoonten centraal. Dat betekent ook goed omgaan met verschillen tussen mensen. Hoe doet u dat? En hoe zorgt u ervoor dat de hele organisatie rekening houdt met diversiteit?

Bewustwording

Chandra Verstappen, programmamanager bij Pharos en expert van het thema Diversiteit: ‘Het is belangrijk dat hier binnen de zorg meer aandacht voor komt. Bij persoonsgerichte zorg hoort oog voor diversiteit, openheid en nieuwsgierigheid. Het begint allemaal bij bewustwording.’

Eigen achtergrond

‘Het is goed om er oog voor te hebben dat mensen hun ziekte of gebreken ervaren binnen het kader van hun eigen achtergrond en herkomst. Dat doe je als zorgverlener zelf ook. Het is daarom goed om je te realiseren dat je als zorgverlener ook uit een bepaalde cultuur komt, en dat die cultuur jouw denken en handelen beïnvloedt. Hoewel het natuurlijk ook weer niet allesbepalend is.’

Beter omgaan met verschillen begint bij bewustwording:

  • Hoe is het om, als je hier niet geboren bent, in een verzorgingshuis te belanden?
  • Heb jij cliënten waarvan je weet dat ze homoseksueel zijn?
  • Hoe voel je je als Surinaamse of Antilliaanse zorgmedewerker in een wit verzorgingshuis?

Gericht op de praktijk

Net als het hele kennisplein Zorg voor Beter is ook het thema diversiteit vooral gericht op de praktijk: praktische adviezen, tips, voorbeelden en video’s. Op de pagina’s materialen vindt u een schat aan informatie over bijvoorbeeld trainingen, gratis e-learnings en lesmateriaal. Onder diversiteitsbeleid is meer te lezen over hoe een zorgorganisatie aan de slag kan gaan met diversiteit.

Open zorghouding

Diversiteit is een heel breed begrip. In dit thema gaat het met name over culturele verschillen, homoseksualiteit, laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Maar de basis van een zorghouding die meer open staat voor anderen, is natuurlijk breder te gebruiken.

Meer informatie over persoonsgerichte zorg

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl