Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Bijzonder werkbezoek aan Beweging 3.0

Op donderdag 22 februari brachten wij samen met een delegatie van het ministerie van VWS een bezoek aan zorgorganisatie Beweging 3.0. Het betrof een bijzonder werkbezoek van directeur Langdurige Zorg Theo van Uum van VWS. Van Uum kwam zien en luisteren hoe de inspanningen voor kwaliteitsverbetering door Beweging 3.0 zijn opgepakt, met ondersteuning van ons. Zo leerde hij zowel het werk van ons als dat van Beweging 3.0 beter kennen.

01-03-2018

Het bezoek startte op de Academie van Beweging 3.0, in een praktijklokaal met reanimatiepoppen en lesmateriaal. De vijf VWS-ambtenaren en de aanwezige Vilansers waaronder bestuurders Annelies Versteegden en Henk Nies, kregen uitleg van wijkverpleegkundige Aline Tichelaar. 'In mijn dagelijkse praktijk gebruik ik zeer regelmatig de KICK-protocollen. Bijvoorbeeld als we een nieuwe cliënt in zorg krijgen waarbij we handelingen verrichten die we een tijdje niet meer hebben uitgevoerd. Of in overleg met de cliënt en de huisarts. Dan is het fijn om de protocollen er soms even bij te kunnen pakken. Het is een praktische ondersteuning waar je indien nodig op terug kunt vallen.'

Zelf ervaren hoe het is

Na een gesprek over het gebruik van protocollen was het tijd voor de aanwezigen om zélf te ervaren hoe het is om ermee te werken. De bezoekers werden uitgedaagd om elkaars bloeddruk te meten volgens het protocol. Iets wat minder eenvoudig is dan het lijkt.

Terwijl een deel van de aanwezigen probeerde de erkende handeling ‘bloeddruk meten’ uit te voeren, was de rest bezig met een andere toets: gebak eten met een beperking. Dat bleek ook een behoorlijk zware uitdaging. Met speciale pakken aan die met gewichten, handschoenen en brillen stimuleren hoe het is om beperkingen te hebben, werd er flink geknoeid met gebak en kopjes water. 'Deze pakken hebben we aangeschaft met gelden vanuit Waardigheid en Trots en gebruiken we hier dagelijks. Het is heel erg waardevol om aan den lijve te ervaren hoe het is om ouderdomsgebreken te hebben. Het zorgt echt voor veel meer begrip en inlevingsvermogen', zegt specialist Leren en Ontwikkelen Yvette Riedstra van Beweging 3.0.

Het is heel erg waardevol om aan den lijve te ervaren hoe het is om ouderdomsgebreken te hebben

Verbetercyclus werpt vruchten af

Na de verhelderende sessie in De Academie ging het bezoek verder op Woonzorgcentrum De Lichtenberg. Projectleider Pam Nennie en tranchemanager Annemiek van Ede schetsten de verbetercyclus die Beweging 3.0 sinds 2015 heeft doorgemaakt. De organisatie ging van een ondertoezichtstelling in 2016 naar een ISO certificering, een nieuw Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) en introductie van kwaliteitsteams. Een lange weg waarbij vooral het ondersteunen van de professionals op de vloer door teammanagers en coaches vanuit Waardigheid en Trots vruchten heeft afgeworpen. Het leidde tot het opheffen van de ondertoezichtstelling, lager verzuim en betere resultaten op het gebied van de kwaliteit van zorg. Nennie: ‘We zijn van zelfsturende teams naar een systeem gegaan waarbij zorgprofessionals ondersteuning kunnen vragen aan een teammanager. Die nieuwe structuur wordt door zorgprofessionals als heel prettig ervaren. Ze geven aan de ze meer ondersteuning ervaren.’ 

'Imposante kwaliteitsverbetering gerealiseerd'

Na een rondleiding door de zorglocatie en een heerlijke lunch waarbij ook leden van de cliëntenraad aanschuiven, neemt Van Uum het woord. Hij bedankt aanwezig bestuursvoorzitter Ageeth Ouwehand van Beweging 3.0 voor haar gastvrijheid. 'Het is mij duidelijk dat hier liefdevolle zorg wordt geleverd. Ik vind het vooral mooi om te zien wat dankzij het zoeken van verbinding allemaal tot stand is gekomen. Door gezamenlijk op te trekken is hier een imposante kwaliteitsverbetering gerealiseerd.’ Van Uum ontving uit de handen van Ouwehand een certificaat. Hij mag zich voortaan bekwaam noemen in de erkende handeling ‘taart eten met een beperking.'

Lees meer over de KICK-protocollen

Meer informatie? Neem contact op met:

WouterSenior communicatieadviseur
Wouter
van den Elsen
Senior communicatieadviseur w.vandenelsen@vilans.nl 06 46 04 33 51
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl