Blog - Hoe innovatief is úw organisatie?

Innovatie is meer dan alleen het hebben van nieuwe ideeën. Lees de blog van Daan de Viet, innovatieadviseur bij tanteLouise. 'Het innovatief vermogen verhogen binnen zorgorganisaties. Daar heb ik onderzoek naar gedaan. Veel mensen denken bij innovatie al snel aan het hebben van nieuwe ideeën, terwijl innovatie echt om het operationaliseren van ideeën gaat. Zo kon de gloeilamp pas innovatie genoemd worden toen daar eerst het benodigde elektriciteitsnetwerk voor werd aangelegd.'

31-10-2019

Om te kunnen innoveren, is het van belang dit binnen uw organisatie te borgen op directieniveau. Zo kan uw organisatie zorgen voor de randvoorwaarden. Daarnaast helpt het als het overleg en de besluitvorming dusdanig zijn ingericht dat innovatie-onderwerpen steeds weer op de agenda staan. Zo zorgt uw organisatie voor continue betrokkenheid. Als u dit niet goed organiseert, staat u eigenlijk al met 1-0 achter.

Als je dit niet goed organiseert, sta je al met 1-0 achter.

Een controlerende houding is desastreus

Dan het middenkader: daar heeft uw organisatie managers en leidinggevenden op de werkvloer nodig die het innovatief vermogen verhogen. Belangrijk is om te zorgen dat medewerkers worden betrokken bij leiderschap en besluitvorming. Het vraagt om een cultuur die openstaat voor debat, nieuwe denkpatronen en veranderingen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een ouderwets controlerende houding echt desastreus is voor het innovatieve vermogen.

De visie is leidend aan innovatie

Om goed richting te kunnen geven aan innovatie, is het belangrijk dat uw organisatie het waarom duidelijk heeft en vastlegt in een visie. Die visie is leidend aan innovatie. Denkt u daarbij aan een beleid dat gericht is op het bieden van vrijheid aan mensen met dementie. Zoals de gloeilamp moest worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, zo moeten de innovatie-ideeën van uw organisatie aansluiten op het bieden van kwalitatief, hoogwaardige zorg. Het voorkomt dat u gaat innoveren enkel om het innoveren alleen. 

Teamvolwassenheid

Tot slot mag teamvolwassenheid niet ontbreken. Hoe volwassener een team, hoe opener er met elkaar gecommuniceerd wordt en des te makkelijker vernieuwing wordt opgepakt. In een volwassen team is er sprake van emotionele veiligheid. Medewerkers durven te zeggen wat ze denken. Er heerst experimenteerruimte waarbij mensen fouten als kans aangrijpen om ervan te leren en elkaar er niet om veroordelen. In een volwassen team durven mensen elkaar ook aan te spreken op een constructieve manier. 

Langs de meetlat

Wij hebben zorgaanbieder tanteLouise gescreend op al deze elementen. Als u dat ook doet voor uw organisatie, zal u dat inzicht geven waar de innovatiepotentie nog op verbeterd kan worden. Bij tanteLouise zit de innovatie inmiddels verankerd in het strategisch beleidsplan. Wij ondersteunen innovatie door onze besluitvormingsstructuur en hebben 1 keer in de maand een stuurgroep innovatie. En we beschikken over locatiemanagers die heel goed beseffen wat voor een leiderschapsstijl er nodig is om nieuwe ideeën op te halen en te agenderen. 

Een mooi voorbeeld

En dan eindig ik graag nog even met een actueel innovatievoorbeeld in de zorg. De slimme incontinentiezorg die zorgorganisaties inmiddels op grote schaal inzetten. Van grote nut en toegevoegde waarde gebleken. Net als de gloeilamp dat ooit is geweest.

Door Daan de Viet, innovatieadviseur bij tanteLouise

Meer informatie? Neem contact op met:

MaritTekstschrijver
Marit
van der Meulen
Tekstschrijver m.vandermeulen@vilans.nl 06 11 06 05 73
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl