Blog - Hygiënisch werken voor teams? Een bewuste keuze

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de verpleeghuissector in beweging krijgen bij de aanpak van antibioticaresistentie (ABR) in verpleeghuizen? En wat houden ‘in beweging zijn’ en ‘ermee aan de slag gaan’ dan precies in? Met deze vragen heb ik me de afgelopen tijd beziggehouden.

24-10-2018

Een aantal elementen vind ik daarin heel belangrijk. Ik denk daarbij aan regionale samenwerking, een integrale aanpak, teamwork, bottom-up organiseren en het praktisch gebruiken van tools die langdurige impact realiseren. 

Inspiratiedag 'Hygiënisch werken'

Die visie heb ik meegenomen in de organisatie voorafgaand aan de eerste inspiratiedag ‘Hygiënisch werken’ in Zwolle die op 27 september jongstleden plaatsvond voor ons programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’. Dit hebben we een tikkeltje anders aangepakt dan normaal. Alleen teams op organisatieniveau konden zich aanmelden, in plaats van individuele medewerkers.

Betrek alle lagen in de organisatie

Niet de makkelijkste, wel een bewuste keuze. Organisaties van tevoren al een team op organisatieniveau laten samenstellen, is al een interventie op zich. Toch sta ik daar voor 100 procent achter. Want om hygiënisch werken te laten slagen, is het belangrijk om alle lagen in de organisatie te betrekken. Ik vind het daarbij belangrijk om realistisch te zijn naar organisaties. Als je er tijd in investeert, doe het dan ook goed! Je wilt toch voorkomen dat zorgmedewerkers na zo’n inspiratiedag vol enthousiasme terug naar hun werk gaan en het enthousiasme al snel uitdooft, omdat het lastig blijkt om anderen mee te krijgen.

Regionale impact

Ook regionale impact is belangrijk. Daarom hebben we deze inspiratiedag samen met het ABR Zorgnetwerk ‘Euregio Zwolle’ georganiseerd. Door samen op te trekken kunnen we veel meer realiseren en beter aansluiten op de regionale realiteit. Ik ben er trots op dat we nu, na het succes in Euregio-Zwolle, ook met veel andere ABR-Zorgnetwerken in het land inspiratiedagen ‘Hygiënisch werken’ aan het organiseren zijn.

Gebruik creatieve werkvormen

Integraal werken is essentieel, omdat het ervoor zorgt dat verschillende professionals binnen één organisatie met elkaar samenwerken en processen, werkwijzen en expertise op elkaar afstemmen. Alleen zo komen de neuzen dezelfde kant op te staan. Creatieve werkvormen helpen daarbij. Informatie blijft beter hangen als er een funfactor in het spel is. Zo benoemde een kwaliteitsmedewerker aan het einde van de inspiratiedag dat zij de ervaren werkvormen, zoals een quiz waarbij deelnemers naar het vak ‘A’, ‘B’ of ‘C’ rennen op vragen over infectiepreventie, zeker ook in de eigen organisatie gaan toepassen. En dat is nou precies de bedoeling. Zo maken we werken aan hygiëne en infectiepreventie niet alleen zinvol, maar ook leuk!

Informatie blijft beter hangen als er een funfactor in het spel is.

Online leeromgeving

De inspiratiedag is de start voor concrete verbeteringen op de werkvloer. De deelnemers gaan dan ook weg met een concreet plan. Onderdeel daarvan is dat organisaties van de mogelijkheid gebruik kunnen maken om met het blended-leertraject voor teams aan de slag te gaan. Dit is een online leeromgeving waarin zorgteams gemotiveerd en gefaciliteerd worden om op maat verschillende leerroutes over hygiënisch werken te doorlopen. Een leerroute bestaat uit verschillende leervormen zoals quizjes, opdrachten en tools, zowel on- als offline.

Enthousiasme moet van de werkvloer komen

De reacties op het blended-leertraject waren positief. Zo benoemde een zorgprofessional dat zo’n blended-leertraject eigenlijk verplicht gesteld zou moeten worden aan teams. Haar bedoeling was natuurlijk goed, maar tegelijkertijd geloof ik erin dat een teamtraject juist beter werkt als het vanuit het enthousiasme van mensen op de werkvloer komt. De organisatie kan dat vervolgens ondersteunen, bijvoorbeeld door er tijd voor vrij te maken, de managers erin mee te nemen en door het inzetten van de eigen communicatiekanalen. En vooral door er met elkaar met plezier aan te werken.

Benieuwd naar de volgende inspiratiedagen?

Kijk op http://www.resistentiepreventie.nl/agenda en schrijf u in voor een inspiratiedag bij u in de buurt. Wel samen met een team natuurlijk!

Lees meer over hygiënisch werken

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl