Henk Herman Nap

Henk Herman Nap

Blog - Loopt Nederland achter op het gebied van eHealth?

Deze maand bracht de Duitse Bertelsmann Stiftung een rapport uit over digitalisering in de zorg in 14 Europese landen. Nederland blijkt de achtste plaats in te nemen na landen als Spanje, Portugal, Engeland, Zweden en Denemarken. Is die lage positie terecht? Zeker niet als je naar de rol van Nederland kijkt in het Europese programma voor Active Assisted Living (AAL Programme).

07-10-2019

Met het AAL-programma bereidt Europa zich voor op een sterk vergrijzende populatie in een digitale wereld. Het is een langlopend financieringsprogramma van de Europese Commissie. Bedoeld voor marktrijpe diensten en producten die erop gericht zijn ouderen lang gezond en zelfstandig te laten leven.

Bekijk de video van het bezoek van Vilans aan het AAL-forum in Denemarken:

Leefstijlmonitoring

Sinds 2008 zijn op deze manier 220 projecten gefinancierd. Een voorbeeld is eWare, waarbij een leefstijlmonitoringsysteem wordt gekoppeld aan een sociale robot, speciaal voor mensen met dementie. Of het project FreeWalker, waarin mensen met dementie vrij kunnen rondlopen. Een systeem bewaakt de gebruikers individueel vanaf afstand. Als het even misgaat regelt het systeem hulp. Of i-evAALution waarin een aantal AAL-oplossingen gecombineerd worden met moderne consumentenproducten die al op de markt zijn. Het doel is bewijs te vinden voor het effect van dergelijk oplossingen op de kwaliteit van leven van ouderen.

Sterke Nederlandse stakeholders

Deze voorbeelden heb ik niet helemaal toevallig gekozen uit het totale aanbod van AAL-projecten. Het is maar een kleine greep uit projecten met sterke Nederlandse stakeholders. Zo wordt eWare getest bij ZZG Zorggroep door Vilans, FreeWalker bij tanteLouise en i-evAAlution bij Lyvore en Tangenborgh. Het zijn AAL-oplossingen waaraan Nederlandse ontwikkelaars hebben meegewerkt. Nederland is een van de meest actieve landen binnen het Europese AAL-programma. Onze ontwikkelaars, innovators, zorgmedewerkers, onderzoekers en beleidsmedewerkers trekken er hard aan. Dus het mag dan niet zo vlotten met de epd’s, patiëntenportalen en e-medicatie, het Nederlandse veld rust zeker niet op zijn lauweren. Zeker als het om technologische innovatie in de ouderenzorg gaat.

Het Nederlandse veld rust zeker niet op zijn lauweren.

Meer informatie? Neem contact op met:

Henk HermanExpert
Henk Herman
Nap
Expert h.nap@vilans.nl 06 22 81 07 66
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl