Johan van der Leeuw

Johan van der Leeuw

Blog - Sleutelkluisjes weer nieuws vanwege inbraakgolf

Het sleutelkluisje is helaas weer in het nieuws. Het NOS Journaal van 19 februari had een item over dit terugkerende onderwerp in de thuiszorg en de volgende dag besteedde ook De Telegraaf hier aandacht aan. Wat is er aan de hand? Criminelen forceren de voordeur van iemands woning en vallen de ouderen - vaak kwetsbaar en hoogbejaard - vervolgens lastig en bestelen ze.

26-02-2019

Bij cliënten die mobiliteitsbeperkingen hebben en bij cliënten met professionele opvolging voor personenalarmering zie je sinds ongeveer 2006 op grote schaal sleutelkluisjes met pincode-ontsluiting. Een onderzoek van TNO heeft destijds dit type sleutelkluis aangeduid als de goedkoopste en meest adequate oplossing. Deze kluisjes zijn vanaf dat moment ruim 100.000 keer toegepast. Alleen: het grootste deel ervan voldoet niet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Meer concreet: het overgrote deel is binnen 20 seconden open te breken, zo heeft onderzoek door de politie uitgewezen. Criminelen weten dit en vandaar dat er in het verleden en er nu weer inbraakgolven zijn, die met deze specifieke kluisjes te maken hebben.

Onderzoek door Vilans

Ongeveer 2 jaar geleden was er ook spraken van inbraakgolven, waarna de politie in Limburg - waar nu ook de huidige inbraakgolf plaatsvindt - en in Friesland het zat waren en contact hebben opgenomen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Om een lang verhaal kort te maken: Vilans heeft toen in opdracht van het onderdeel High Impact Crime - want dat is het - van dit ministerie een onderzoek gedaan in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Dit is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de organisatie achter het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Het onderzoek (Pdf) wijst de volgende oorzaken aan voor het gebruiken van inbraakgevoelige sleutelkluisjes:

  • Veel thuiszorgorganisaties nemen het standpunt in dat de cliënt verantwoordelijk is voor het toegang verlenen van de zorg. Dit is opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit leidt er daarom vaak toe dat cliënten zelf op zoek moeten naar een oplossing.
  • Men komt dan terecht bij bouwmarkten of thuiszorgwinkels. Ook thuiszorgwinkels blijven de kluisjes aanbieden.
  • Maar ook als thuiszorgorganisaties wel een bepaalde verantwoordelijkheid nemen, is er nog steeds risico op te inbraakgevoelige sleutelkluisjes. Er zijn diverse intermediaire bedrijven actief die thuiszorgorganisaties willen ontzorgen als het gaat om thuiszorgtechnologie. Tot op de dag van vandaag bieden zij sleutelkluisjes aan die niet voldoen aan het Politiekeurmerk. Bij de keuze van producten speelt ook de beste deal een rol: op welke product is de meeste marge te halen.

Elektronische sloten met app

Wat ook na elke inbraakgolf gebeurt: bedrijven in thuiszorgtechnologie bieden hun oplossingen aan. Dit in de vorm van een motorslot, dat aan de binnenkant van de voordeur wordt aangebracht en waarmee de thuiszorg via een app het slot kan ontsluiten. Dit geeft de thuiszorgmedewerker natuurlijk meer comfort in vergelijking tot de sleutelkluis, die ook met vorst of regen en in het donker bediend moet worden. Ook kunnen de medewerker en de cliënt zelf zien wie, wanneer is binnengekomen.

Maar: deze zijn dusdanig duurder dat een businesscase voor een thuiszorgorganisatie nauwelijks mogelijk is. De hogere kosten worden ook veroorzaakt door de installatie, die alleen door gespecialiseerde installatiebedrijven kan worden uitgevoerd. Dit niet alleen: het onderzoek van het CCV wees uit dat dit type motorsloten toch een kwetsbaarheid heeft in vergelijking tot de enige sleutelkluis met pincode-ontsluiting en de twee met een app te openen sleutelkluizen, die voldoen aan het Politiekeurmerk.

Het alternatief

Er lijkt een alternatief te zijn voor het onveilige sleutelkluisje en het dure elektronische slot: een sleutelkluis met app. Uit het onderzoek van het CCV blijkt deze oplossing veiliger te zijn: er zijn in tegenstelling tot het elektronische slot geen extra randvoorwaarden aan verbonden. De oplossing is bovendien goedkoper en gemakkelijker te installeren dan elektronische sloten. Een nadeel is de zichtbaarheid aan de buitenzijde van de woning. Uit het Vilans-onderzoek is dit vooral naar voren gekomen als een nadeel bij alleenstaande eengezinswoningen in plattelandsgebieden. En bijvoorbeeld minder in appartementencomplexen met een afgesloten centrale toegang. In deze situatie is de sleutelkluis met app duidelijk het betere alternatief.

Businesscase

Vilans zal dit jaar verder gericht onderzoek doen en vanuit dit onderzoek een businesscase opstellen voor zowel het elektronische slot als de elektronische sleutelkluis. Het onderzoek en businesscase komen openbaar beschikbaar. Zoals beschreven is het ontbreken van een sluitende businesscase voor de thuiszorgorganisatie nu het belangrijkste knelpunt bij het toepassen van elektronische alternatieven voor de inbraakgevoelige sleutelkluis. 

Lees meer over sleuteloplossingen

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
van der Leeuw
Senior adviseur j.vanderleeuw@vilans.nl 06 22 81 06 56
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl