Johan Vesseur

Johan Vesseur

Blog - Unieke samenwerking voor resistentiepreventie

Bewustzijn en draagvlak creëren voor het probleem van antibioticaresistentie (ABR) binnen verpleeghuizen in Nederland. Dat was een deel van de opdracht van VWS toen we begonnen met het landelijk programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’, eind 2016. Programmamanager Johan Vesseur vertelt hoe we dit gedaan hebben.

08-04-2019

We hebben vanaf 2016 verschillende organisaties benaderd om deel te nemen aan het landelijk programma en een coalitie te vormen. Hierdoor kregen we beter zicht op de diversiteit aan partijen die vanuit eigen deskundigheid op een betrokken manier bezig zijn met infectiepreventie en ABR-bestrijding. En nu, in de laatste fase van het programma, kunnen we niets anders concluderen dat de bereidheid en inzet van iedere partij van grote meerwaarde is geweest.

Flexibel inspelen op omstandigheden

Wat ik als programmamanager vaak terug hoor, is dat de samenwerking die we hebben bereikt uniek is. Dat komt mede omdat we op een wendbare manier zijn gaan werken. We hebben niet alles van tevoren tot in detail uitgekristalliseerd en vastgelegd, waardoor we flexibel in konden spelen op veranderde omstandigheden. We hebben VWS als opdrachtgever heel nauw betrokken bij de voortgang van het programma en het nemen van keuzes. Daardoor voorkom je veel discussies wanneer je met het project ineens links afgaat, terwijl rechtsaf in de lijn van de verwachting lag. Ik ben hartstikke blij dat we van VWS de ruimte hebben gekregen om deze manier van werken uit te proberen.

Dienstbaar opstellen in de samenwerking

Ook de mate van intensiviteit in de samenwerking is zeker bepalend. Zo komen we gedurende het hele programma met alle coalitiepartners driewekelijks bij elkaar. De samenwerking is gelijkwaardig en er is ruimte voor ieders deskundigheid. Het werkt om je dienstbaar ten opzichte van elkaar op te stellen. Het is belangrijk dat ieder zijn rol kan pakken en dat je de kennis en kunde van de partijen bij elkaar brengt.

In aanvulling op elkaar

Zo is V&VN heel waardevol omdat zij focus weten te houden op waar de praktijk echt behoefte aan heeft. Dit door het continu verwoorden van de stem van verpleegkundigen en verzorgenden. De VHIG (beroepsvereniging voor deskundigen infectiepreventie binnen de gezondheidszorg) heeft enorm veel expertise over alles wat komt kijken bij een zorgvuldig en doeltreffend infectiepreventiebeleid binnen verpleeghuizen. Verenso (Vereniging van Specialisten ouderengeneeskunde) vertaalt wetenschappelijke kennis in richtlijnen en handreikingen vanuit de positie en deskundigheid van de SO’er.

ActiZ vertegenwoordigt de zorgorganisaties en kan als brancheorganisaties heel goed thema’s op de kaart zetten bij hun achterban. Het RIVM vormt de link naar de nationale aanpak van antibioticaresistentie en is een waardevolle partner als het gaat om kennis en inzichten in het methodisch bestrijden van resistente bacteriën. En het laatste half jaar zijn de regionale ABR-zorgnetwerken intensief betrokken, waardoor regionale activiteiten en de activiteiten uit het programma elkaar ondersteunen en versterken.

Kennis met impact

Voor ons werkt het goed om samen met deze partijen nieuwe kennisproducten te ontwikkelen en te verspreiden. Doordat je gebruik maakt van elkaars expertise en achterban, zorgt dit voor een 1+1=3-effect. Een succesresultaat van onze samenwerking is bijvoorbeeld de poster ‘Persoonlijke hygiëne in beeld’. De poster is al vaak gedownload en wordt overal opgehangen in verpleeghuizen. Met deze poster kunnen zorgmedewerkers elkaar op een laagdrempelige manier feedback geven. Door elkaar na te lopen op zaken als ring af, opgestoken haar en korte mouwen. Deze kennis werd eerder in rijtjes en bulletlijstjes overgebracht, maar dit kwam niet aan. Dit maakt duidelijk hoe essentieel de vorm kan zijn waarin je kennis brengt en hoe je het verspreidt.

Verbeterpunten

Ging het dan allemaal van het leien dakje? Tuurlijk niet. Zo’n samenwerking kost best wat tijd en gaat met vallen en opstaan. Als Vilans zijn we het traject op de oude manier aangevlogen: we hebben zelf een plan beschreven en hebben daarna het contact met de partners opgezocht. Daardoor hebben we veel tijd en energie moeten investeren in het uitleggen van ons plan aan de samenwerkingspartners. Een volgende keer zouden we ervoor kiezen om zo’n plan direct gezamenlijk te schrijven. Zo creëer je gelijk eigenaarschap, benut je ieders potentieel optimaal en maak je direct een start met het samenwerkingsproces.

Deze blog verscheen eerder op de website Resistentiepreventie.nl

Lees meer over het programma ABR

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl