Elsbeth Zielman

Elsbeth Zielman

Als medewerker zélf de zorg (ont)regelen

De helft van de zorgorganisaties maakt het niet mogelijk om onnodige regels af te schaffen. Reden om bij de pakken neer te gaan zitten? Nee, hoor. Zorgmedewerkers kunnen ook zelf in actie komen, zegt Vilans-adviseur Elsbeth Zielman in haar blog. Wat kunnen zij doen?

16-04-2019

Bijvoorbeeld door bij twijfels over het nut van registraties de oorsprong van de registratie te achterhalen en stil te staan bij de bedoeling. Helpt deze registratie echt om de kwaliteit van zorg beter te maken? Vraag uzelf af of de registratie eigenlijk wel écht verplicht is. Dit kunt u nagaan met de factchecker die we vorig jaar hebben ontwikkeld. (Goed om te weten: inmiddels zijn dilemma 1, 4 en 5 niet meer verplicht). 

Registraties door organisaties zelf in het leven geroepen

Daarnaast zijn er soms registraties die door zorgorganisaties zelf in het leven zijn geroepen. Het goede nieuws is dat uw organisatie dan ook zelf directe invloed kan uitoefenen om zo’n registratie anders in te richten of af te schaffen. Voer hier vooral ook het gesprek over met je leidinggevende of een kwaliteitsmedewerker.

Cartoon maakt probleem zichtbaar

Vertrouwen op uw eigen kunde is erg belangrijk. Ik vind deze cartoon altijd goed duidelijk maken wat er gebeurt als u te letterlijk omgaat met registraties en uw eigen kunde negeert. Een wijkverpleegkundige komt de woning van een cliënt binnen en is zo verdiept in haar checklist dat ze de bananenschil en skateboard op de vloer helemaal niet opmerkt.

Schrapsessies

Wat u tot slot kunt doen is de schrapsessies onder de aandacht brengen in de organisatie. Tijdens zo’n schrapsessie verkent u gezamenlijk waar regels vandaan komen, hoe u processen kunt verbeteren of registraties kunt afschaffen. Deelnemers worden erg enthousiast als ze zien waar ze zelf invloed op hebben. Bovendien is het erg concreet: u gaat met een actieplan de deur uit dat echt relevant is voor uw organisatie.

Twee maanden na zo’n schrapsessie vindt er een snapsessie plaats waar u samen met andere organisaties kijkt hoe de aanpak in de eigen organisatie gaat. Ook gaat u in gesprek met een afvaardiging van landelijke partijen zoals zorgverzekeraars, inspectie en ECD-leveranciers. Normaal kan dit soort landelijke partijen als ver en ongrijpbaar voelen. En dan ineens… zelf invloed kunnen uitoefenen is nooit eerder zo binnen handbereik geweest!

Lees meer over onnodige registraties

Meer informatie? Neem contact op met:

ElsbethAdviseur
Elsbeth
Zielman
Adviseur e.zielman@vilans.nl 06 41 23 04 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl