Sabine Timmer

Sabine Timmer

Breng de dag en nacht weer bij elkaar in 24 uur

'Erik slaapt veel overdag. Dat is heel normaal voor zijn begeleiders op de woning. De medewerkers op de nachtcentrale krijgen gemiddeld 16 uit-bed meldingen per nacht van Erik. Dan is hij wakker.'

10-01-2017

Kijk naar het bredere perspectief: het leven van de cliënt

Wanneer zorgverleners, verwanten en cliënten niet goed met elkaar communiceren, worden voorbeelden zoals die van Erik steeds vaker realiteit. De dag- en nachtzorg blijken vaak gescheiden werelden, terwijl juist de afstemming tussen beiden zo belangrijk is. Het afgelopen jaar heeft Vilans een verkenning gedaan naar deze gescheiden werelden. We hebben tijdens de verkenning gezien dat zowel in de dag- als nachtzorg wordt geïnvesteerd om meer cliëntgericht te werken. Dit draagt bij aan betere kennis en expertise, maar heeft ook een risico op een te nauwe focus op de dag- óf nachtzorg. Hierdoor wordt men te weinig in staat gesteld om aandacht te hebben op een breder perspectief, namelijk het totale leven van de cliënt. Onze is: de kracht ligt in de samenwerking en heldere communicatie tussen medewerkers, cliënten en verwanten.

Breng de dag- en nacht weer bij elkaar in 24 uur

Een eerste ontmoeting

De werelden van dag- en nachtzorg kunnen zelfs zo gescheiden zijn, dat de dag- en de nachtzorgmedewerkers elkaar nog nooit ontmoet hebben. Afgelopen jaar hebben we regelmatig medewerkers van zowel de dag- als nachtzorg uitgenodigd voor een bijeenkomst. Het bleek een waardevolle ontmoeting te zijn. Medewerkers waren geïnteresseerd in elkaars werk. Er is behoefte aan verbinding. De reden dat een dergelijke kennismaking niet eerder plaatsvond, werd vaak verweten aan de (te) korte momenten van overdracht, afstand tot elkaars werklocatie of simpelweg onwetendheid.

Een simpele oefening geeft zoveel inzichten

Elkaars meerwaarde zien is cruciaal voor een goede samenwerking. Dat geldt niet alleen voor dag- en nachtzorg, maar voor iedereen die in contact staat met de cliënt. Een van de oefeningen die als waardevol werd ervaren was: '24 uur uit het leven van …' In deze oefening benoem je per uur waar de cliënt is, met wie hij is en wat hij doet. Door een dag en nacht van een cliënt op 1 overzicht in beeld te brengen, kom je tot vele nieuwe inzichten. Ineens blijkt dat een cliënt soms niet aan zijn nachtrust toekomt vanwege de vele momenten van verschoning. Of je begrijpt nu dat het niet gek is dat een cliënt snel overprikkelt raakt, omdat er overdag wel tientallen verzorgers, begeleiders, vrijwilligers en familie langskomen.

Verbinden met behulp van technologie

Technologie speelde een belangrijke rol in de verkenning. We concludeerden dat medewerkers overdag vooral gebruik maken van het elektronisch cliëntendossier (ECD) en vrijwel niet bekend zijn met de meerwaarde van informatie uit sensoren en bewegingsmelders. ’s Nachts wordt gebruik gemaakt van de toezichthoudende domotica vanuit de nachtzorgcentrale. Hierbij staat vaak het ECD op een andere computer open om tussendoor dag rapportages te lezen of wanneer nodig extra informatie op te zoeken. Maar in de praktijk maakt de nachtzorg nog weinig gebruik van het ECD. Daarnaast komt er veel handwerk aan te pas om beide systemen actueel te houden, ze blijken nauwelijks informatie met elkaar uit te wisselen. Daarmee blijft een schat aan data over de cliënt onbenut.

Een overdracht met een stapel mappen

Tijdens een overdracht bij een organisatie in de gehandicaptensector bleek dat de medewerkers van de dagzorg een grote stapel mappen overdragen aan de nachtzorg. Er is geen tijd om deze hoeveelheid aan informatie door te nemen. Een integratie van het ECD en domotica systemen kunnen een dergelijke overdracht overbodig maken. Hierdoor kan informatie tussen dag en nacht eenvoudig worden overgedragen. Op deze manier ontstaat er binnen de 24-uurszorg weer stukje ruimte voor meer cliëntgericht werken vanuit een integraal perspectief.

Het vraagstuk is nog niet opgelost

Verschillende zorgorganisaties gaan in 2017 het 24 uurs perspectief extra aandacht geven. Zij vragen hun leveranciers van systemen om dit samen met hen te doen. Want niet alleen zorgmedewerkers laten een kans liggen om de zorg en ondersteuning aan cliënten te verbeteren. Ook de ICT-leveranciers kunnen hun producten optimaliseren door meer de samenwerking en verbinding aan te gaan.

Meer informatie over het integraal zorgsysteem

Meer informatie? Neem contact op met:

SabineSecretaris raad van bestuur
Sabine
Timmer
Secretaris raad van bestuur s.timmer@vilans.nl 06 22 81 04 14
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl