Henk Nies

Henk Nies

Briljante Mislukkingen award-Zorg 2018 maakt zorg beter

We delen liever onze succesverhalen dan onze leermomenten. Zonde, want het belemmert de innovatie in de zorg. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen (IVBM) daagt de samenleving uit door het toegankelijk maken van ervaringen en daar samen van te leren. 

05-11-2018

De Briljante Mislukkingen award-Zorg gaat voor de vijfde keer worden uitgereikt. Zorgbestuurders, zorgprofessionals en patiënten kunnen tot en met 16 november een eigen Briljante Mislukking of die van een ander aanmelden. Daarnaast is iedereen van harte uitgenodigd om alle Briljante casussen te aanschouwen en mee te bepalen wie dit jaar de publieksprijs verdient. Bekijk de website voor alle informatie.

Aanmelden

Waardevolle inzichten en lessen

Vilans-bestuurder Henk Nies zit in de jury. 'Leren hoe je moet reageren op onverwachte ontwikkelingen in onderzoek of innovatietrajecten is misschien wel de belangrijkste stap om succesvol te zijn. In de wereld van onderzoek en innovatie lopen projecten zelden zoals van te voren bedacht. Er is meestal sprake van een andere uitkomst dan gepland. Toch horen wij hier vaak niks over. Onterecht, want het is lang niet altijd het gevolg van ondoordacht denken en handelen. Deze onverwachte wendingen zitten vaak vol met waardevolle inzichten en lessen. Wij noemen ze daarom Briljante Mislukkingen.'

Leren hoe je moet reageren op onverwachte ontwikkelingen is misschien wel de belangrijkste stap voor succes.

Andere uitkomst

Een Briljante Mislukking is een goed voorbereide poging om iets te realiseren met een andere uitkomst dan gepland en is een leereffect. De publieksprijs ging vorig jaar naar de casus ‘Voor eens en voor altijd: het uitroeien van de gelekoortsmug op Aruba’. Een project dat niet van de grond kwam door onvoldoende draagvlak en politieke invloeden met als gevolg een tekort aan financiële middelen. Het nut van lobbyen, van draagvlak creëren is niet te onderschatten. De vakjury koos voor de casus Cliëntgerichte zorg in de GGZ vraagt om Kwikzilver. Aanbieder GGZ inGeest slaagde er niet in om de waardevolle inzichten en bevindingen van de succesvolle proeftuin Kwikzilver te implementeren. Voor verstrekkende verandering is een nieuwe inrichting van de zorg nodig, met alleen kleine aanpassingen op niveau van beleid en organisatie kom je er niet. Ook bij deze casus bleek onvoldoende draagvlak de crux te zijn. Met het delen van Briljante Mislukkingen leren we samen van en met elkaar om zo innovaties in de zorg te stimuleren. 

Uitreiking

De Briljante Mislukkingen award-Zorg 2018 wordt 4 december a.s. uitgereikt, aanvang 14:30, bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl