Burgerinitiatieven in zorg en welzijn delen kennis

Nederland telt steeds meer zorgcoöperaties: burgerinitiatieven die diensten organiseren voor en door burgers op het gebied van zorg en welzijn. Mensen gaan samen aan de slag om langer thuis wonen mogelijk te maken. Hoe delen deze initiatiefnemers hun kennis? Vilans verkende deze vraag.

21-11-2014

Verdiepingsslag

Zorgcoöperaties spelen een belangrijke en misschien wel noodzakelijke rol in dorpen en wijken. Ze dragen eraan bij dat mensen langer prettig thuis kunnen blijven wonen. Een belangrijke en waardevolle ontwikkeling. Vilans heeft de initiatieven de afgelopen zomer grofweg geïnventariseerd en in een  gepresenteerd.

Vervolgens hebben we een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan kennisdeling van deze burgerinitiatieven. We voerden gesprekken met vertegenwoordigers van initiatieven, we werkten een dag mee bij zorgcoöperatie Hoogeloon en we waren aanwezig bij een sessie van het LPB, platform voor wijkgericht werken. Ook hebben we een vragenlijst uitgezet onder alle initiatieven op de interactieve kaart.

Kennisdeling burgerinitiatieven

De uitkomsten van de vragenlijst over kennisdeling staan in een presentatie. De respondenten geven aan vooral te willen weten waar goede dingen gebeuren zodat zij niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Ze doen dit het liefst persoonlijk, bijvoorbeeld in een netwerkbijeenkomst of workshop (67%). De top 3 onderwerpen voor kennisdeling:

1. Samenwerken met formele zorg- en welzijnsorganisaties
2. Toekomstbestendigheid burgerinitiatief
3. Samenwerken met de gemeenten

Vervolg kennis burgerinitiatief

Platformen en netwerken rond burgerinitiatieven zijn er genoeg. Men vindt elkaar al goed. Vilans zet hier niet actief op in. Wat we wel gaan doen: alle verzamelde kennis bundelen onder de titel ‘Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven voor dummies’. Speciaal voor mensen die een initiatief willen starten of die nieuwsgierig zijn naar het onderwerp.

Meer lezen over burgerinitiatieven?

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl