Inge Redeker

Inge Redeker

Burgers in beeld - Inspiratiedossier voor gemeentelijk kwaliteitsbeleid

Benut burgerkracht om de zorg en ondersteuning van inwoners te verbeteren. Dat is de boodschap van het inspiratiedossier Burgers in beeld dat Vilans, op verzoek van samenwerkende patiënten- en cliëntenorganisaties, heeft ontwikkeld.

04-03-2019

Burgers in beeld bestaat uit vier hoofdstukken: kwaliteit van zorg en ondersteuning in het sociaal domein, dialoog met inwoners, het versterken van de eigen regie en praktische tips om zelf aan de slag te gaan. De publicatie bevat legio voorbeelden van bewoners die worden betrokken bij de ontwikkeling en verbetering van de zorg en ondersteuning. Het dossier is bedoeld voor lokale belangenbehartigers, adviesraden en gemeenten.

Download de publicatie

Bruggen slaan

‘Wij hebben een brug geslagen tussen de kennis, die in de patiëntenwereld aanwezig is en wat het sociaal domein daarmee kan doen’, vertelt Vilans-adviseur Inge Redeker. ‘Verder zijn in het dossier de kennis en inzichten verwerkt van de kennisinstituten Vilans, Movisie en NJi en hebben we andere interessante kennisproducten uit de sector verzameld. Hierdoor is een mooi overzicht ontstaan van diverse manieren van werken aan de kwaliteit van zorg en ondersteuning in het sociaal domein. Datgene wat er allemaal al is ontwikkeld vanuit de patiënten- en cliëntenbeweging is verbonden met het kwaliteitsdenken in het sociaal domein.’

Bouwstenen kwaliteitsbeleid

Het bevorderen van eigen regie, cliëntenparticipatie en innovatieve dialoogvormen zijn onderdeel van gemeentelijk kwaliteitsbeleid. Input vanuit de burger en burgerkracht zijn belangrijke bouwstenen van dat kwaliteitsbeleid. Enerzijds door het empoweren van kwetsbare inwoners zelf, anderzijds door met elkaar te spreken over passende zorg en ondersteuning en over het organiseren van invloed en zeggenschap van burgers.

Lees meer over lokaal organiseren

Meer informatie? Neem contact op met:

IngeExpert
Inge
Redeker
Expert i.redeker@vilans.nl 06 29 97 00 46
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl