Start initiatief: 'Oh is dat eHealth!'

Experts uit de werkplaats eHealth introduceren het initiatief ‘Oh is dat eHealth’ en hebben hiervoor een Facebook-pagina aangemaakt. Het doel van het initiatief is mensen bewust te maken van de mogelijkheden van eHealth in de zorg, om uiteindelijk online behandelen onderdeel te laten zijn van elk zorgarrangement.

20-04-2016

Efficiëntere en kwalitatief betere zorg door eHealth

Door eHealth-toepassingen moet de zorg efficiënter ingericht kunnen worden en daarmee de kwaliteit van zorg worden verbeterd. Experts van de werkplaats eHealth vinden dat eHealth-toepassingen nog onvoldoende in de zorg worden gebruikt. Zij zien mogelijkheden voor een efficiënter ingerichte en kwalitatief betere zorg wanneer er meer gebruik wordt gemaakt van eHealth toepassingen.

‘Bedoeling is dat eHealth-toepassingen efficiënter werken mogelijk maakt, waardoor zorgverleners tijd hebben voor ‘de-handen-aan-het-bed’ waar deze nodig zijn,’ zo zegt Janet de Visser, verpleegkundige VerVisie. Oscar Vogels, neuroloog St. Antonius ziekenhuis, legt vooral de nadruk op het voordeel van eHealth voor preventie van ziekten: ‘EHealth kan veel bieden bij preventie van ziekten en het monitoren van gezondheid.’

Oh is dat eHealth

In april 2016 starten de experts uit de werkgroep met het initiatief ‘Oh is dat eHealth’. Het doel is mensen (zorgvragers én zorgverleners) bewust te maken van de mogelijkheden van eHealth-toepassingen in de zorg.Tot nu toe zijn veel eHealth-toepassingen alleen gericht op zorgverlener of bestuurders. Het is de bedoeling dat het initiatief meer gaat komen van de zorgvragers zelf, volgens een bottom-up benadering.

Start campagne: 'Oh is dat eHealth!'

Mensen moeten zich bewust worden van de mogelijkheden van eHealth-toepassingen en gaan denken ‘Oh dat is eHealth, misschien kan mijn huisarts ook wel wat met de gegevens van mijn fitbit.’ Zo benoemt Joyce Mantjes, projectmanager bij PAZIO: ‘We moeten starten met bewustwording bij de zorgvragers. Dan gaan de zorgverleners vanzelf mee. Ik geloof in het domino-effect.’

Filmpjes over online behandelingen

Voor het initiatief is de facebookpagina 'Oh is dat eHealth' aangemaakt. Op deze pagina kan iedereen filmpjes bekijken en delen van online toepassingen voor behandelingen in de zorg. ‘We willen laten zien dat we klaar zijn voor technologie in de zorg. We zien graag dat online behandelen een onderdeel wordt van elk zorgarrangement,’ zo schrijven de experts op de pagina.

‘EHealth-toepassingen zijn ruimschoots aanwezig, maar er is onvoldoende bewustzijn bij de patiënten en vooral bij de dokters over het nut ervan,’ aldus Oscar Vogels, neuroloog St. Antonius ziekenhuis.

De werkplaats eHealth

De werkplaats eHealth is gestart in september 2015 met het doel kennis uit onder andere de ZonMw projecten rondom eHealth te verzamelen, te bundelen en generiek te maken. Het gaat hierbij om kennis over de implementatie van eHealth toepassingen die gericht zijn op cliëntondersteuning in het kader van gezondheidsbevordering.

De werkplaats eHealth richt zich op de vraag: hoe kunnen we goede implementatie en opschaling van eHealth realiseren?

Meer lezen

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
van der Leeuw
Senior adviseur j.vanderleeuw@vilans.nl 06 22 81 06 56
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl