Jennie Mast

Jennie Mast

Op 4 niveaus cliënten betrekken bij vrijheidsbeperking

Wat vrijheid betekent voor een cliënt weet u pas als u het vraagt. Dat lijkt heel simpel. Toch hebben we bij het project ‘In voor beter, leven in vrijheid' gemerkt dat het betrekken van cliënten bij veranderingen nog lang niet overal vanzelfsprekend is. Veel organisaties worstelen ermee en zoeken naar manieren om die betrokkenheid – of cliëntenparticipatie – op een goede manier vorm te geven. Wij onderscheiden 4 niveaus bij het betrekken van cliënten.

08-09-2015

1. Cliënt individueel (met een medewerker)

Op dit eerste niveau gaat het over de directe relatie tussen de individuele cliënt ofwel bewoner en de hulpverlener. Het gaat hier in de basis om het open gesprek vanuit vertrouwen en respect voor elkaar en elkaars positie. Meestal denken we hierbij puur en alleen aan gesprekken, maar er zijn ook andere manieren van individueel contact mogelijk. Zoals goed observeren en luisteren.

2. Cliënten collectief (op afdeling, locatie of huiskamer)

Alle methodieken die u inzet om op het niveau van individuele cliënten en medewerkers een gesprek te voeren kunt u ook voor een groep cliënten gebruiken. Daarnaast zijn er ook veel methodieken die specifiek voor groepen bedoeld zijn.

Op 4 niveaus cliënten betrekken bij vrijheidsbeperking

3. Cliëntenraad naar achterban (lokale raden en individuele cliënten)

Als het gaat om vergroten van vrijheid is het belangrijk dat cliënten en naasten ook op organisatieniveau gehoord worden. Het is hierbij nodig dat de cliëntenraad goed contact heeft met de achterban en weet wat hun wensen zijn.

4. Cliëntenraad naar raad van bestuur en management

Het is ook belangrijk dat er op een goede manier met de bestuurder of het management contact is over de wensen of behoeften van de cliëntenraad.

In het boek ‘' vindt u per niveau een overzicht van hulpmiddelen en methodieken die helpen bij het betrekken van cliënten bij het maken van keuzes.

Meer informatie over vrijheidsbeperking

Meer informatie? Neem contact op met:

JennieSenior adviseur
Jennie
Mast
Senior adviseur j.mast@vilans.nl 06 22 81 06 01
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl