Mirella Minkman

Mirella Minkman

Cliënten gezocht met een VPT, MPT of PGB

Om de invoering van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) goed en zorgvuldig te kunnen evalueren zijn we op zoek naar ervaringen van cliënten of hun vertegenwoordigers en zorgverleners. Met het onderzoek willen we inzicht krijgen in wat in de praktijk goed gaat en wat beter moet.

23-10-2016

Clienten gezocht met een VPT, MPT of PGB

Hoe kunt u uw ervaringen delen?

Heeft u een Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT) of een Persoonsgebonden Budget (PGB)? Dan komen we graag met u in contact. We houden individuele interviews over uw ervaringen met u als cliënt (of uw vertegenwoordiger) en uw zorgverlener (pb’er of EVV’er). Doet u mee? Dan plannen we samen met u een afspraak voor zo’n interview. Vanzelfsprekend behandelen we alle gegevens vertrouwelijk en zorgen we ervoor dat persoonlijke gegevens direct geanonimiseerd worden. De resultaten van het onderzoek zijn input voor de rapportage die het SCP in het voorjaar van 2017 oplevert aan het ministerie van VWS.

Meld u aan

Evaluatie Wet Langdurige Zorg

De evaluatie van de Wlz is een groot onderzoek voor het ministerie van VWS en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Samen met KPMG Plexus voeren wij deze evaluatie uit in de gehandicapten- en ouderenzorg met:

  • een literatuurstudie
  • gesprekken met cliënten, hun naasten, vrijwilligers en zorgverleners
  • een vragenlijst voor het management van zorgorganisaties

Hoe ervaart u de hervorming van de langdurige zorg?

Per 1 januari 2015 is een aantal ingrijpende wetswijzigingen ingegaan op het terrein van langdurige zorg. De ‘nieuwe’ Wet langdurige zorg (Wlz) is van kracht gegaan en de Zorgverzekeringswet en de Wmo zijn aangepast.
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil graag weten hoe de hervorming van de langdurige zorg verloopt. Centraal daarbij staat het perspectief van de cliënt. De vragen die bijvoorbeeld beantwoord moeten worden zijn:

  • Hoe wordt de zorgplanbespreking vormgegeven?
  • Hoe worden mantelzorgers en vrijwilligers betrokken bij de zorg en ondersteuning?
  • Hoe ervaren cliënten, mantelzorgers en zorgverleners de veranderingen?
  • Kunnen cliënten langer thuis blijven wonen?

Meld u nu aan en draag bij aan dit onderzoek!

Om een goed beeld te krijgen hoe de invoering van de Wlz in de gehandicapten- en ouderenzorg verloopt hebben wij uw hulp hard nodig. Door deelname aan het onderzoek levert u of uw organisatie input aan het ministerie van VWS. Het geeft u ook de mogelijkheid om te laten weten hoe u de hervormingen en meer specifiek de Wlz ervaart. Uw deelname aan het onderzoek wordt erg gewaardeerd. Voor deelname en verdere vragen mailt u naar evaluatiewlz@vilans.nl. Wij nemen snel contact met u op.

Meer informatie over de Wet Langdurige Zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl