Rinske Boomstra

Rinske Boomstra

Contact met mensen met dementie door theater erkend als goed onderbouwde interventie

De erkenningscommissie ouderenzorg heeft de Veder Methode erkend als ‘goed onderbouwde interventie’. De commissie is overtuigd van de meerwaarde van deze contactmethode voor ouderen met dementie. De methode zorgt voor contact tussen mensen met dementie en hun omgeving en onderbreekt daarmee tijdelijk eventueel apathisch en sociaal geïsoleerd gedrag.

18-10-2017

Veder Methode maakt contact met mensen met dementie

Theater Veder ontwikkelde de huiskamervoorstellingen volgens de Veder Methode voor mensen in een licht tot verder gevorderd stadium van dementie, die wonen op een psychogeriatrische afdeling in een zorginstelling. Tijdens een huiskamervoorstelling maken de acteurs wederkerig contact met mensen met dementie. Zij doen dat op een manier die is afgestemd op zowel de cognitieve en emotionele status als de behoefte, beleving en herinneringen van de bewoners. Hierbij bieden de acteurs theatrale prikkels aan, denk aan rolfiguren, verhalen, liederen, gedichten en attributen.

Sociaal contact belangrijk

Voor mensen met dementie is het belangrijk om sociaal betrokken te blijven. Zij geven aan dat sociaal contact voor hen een van de belangrijkste behoeften is. Met de voortschrijding van dementie neemt echter het vermogen af om zelfstandig sociaal contact te leggen. Apathie en sociaal isolement komen veel voor bij bewoners van psychogeriatrische zorgafdelingen en hebben een negatieve invloed op het welbevinden en de kwaliteit van leven.

Theater heeft positief effect

Positieve bejegening kan apathie doorbreken. Wanneer dit gebeurt via de Veder Methode, blijkt er tijdens en zelfs 2 uur na de interventie een positief effect te zijn op gedrag, stemming en kwaliteit van leven van bewoners. De Veder Methodeintegreert elementen van bestaande persoonsgerichte communicatiemethoden (belevingsgerichte zorg, reminiscentie, validation en neurolinguïstisch programmeren) en combineert deze met theatrale communicatie. Deze methoden hebben ook afzonderlijk een positieve invloed op het gedrag van mensen met dementie.

Erkenningstraject interventies ouderenzorg

In de ouderenzorg zijn veel doeltreffende interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. 2 onafhankelijke commissies (ouderenzorg en gehandicaptenzorg) onder voorzitterschap van prof. dr. Henk Garretsen beoordelen de ingediende interventies. Wij maken erkende interventies online toegankelijk. Bovendien neemt de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland ze op.

Meer weten?

Meer informatie over het erkenningstraject en de Veder Methode vindt u op de website van Theater Veder.

Uw eigen interventie laten erkennen?

Wij begeleiden u op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie. Heeft u een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de gehandicaptenzorg of ouderenzorg? Is uw interventie ook interessant voor anderen? Meld hem dan aan voor het erkenningstraject. Lees hoe het werkt en hoe u zich hiervoor aanmeldt.

Meer informatie over interventies in de ouderenzorg

Meer informatie? Neem contact op met:

RinskeSenior medewerker
Rinske
Boomstra
Senior medewerker r.boomstra@vilans.nl 06 22 86 77 46
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl